Kvalitní školení BOZP jako účinný nástroj v prevenci pracovních úrazů

0
1787

Snad každý zaměstnanec se již ve své firmě setkal s pojmem BOZP, tedy se zkratkou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ruku na srdce, kolik z vás věnovalo školení, které se tímto mezivědním oborem zabývalo, dostatečnou pozornost? I když se na první pohled může zdát, že se jedná o souhrn nepodstatných pravidel, která jsou všem dobře známá, za pozornost rozhodně stojí, protože v některých situacích může dostatečná informovanost doslova zachránit život.

V kanceláři se nemůže nic stát

I když je menší pravděpodobnost, že se zdraví ohrožující situace stane v prostředí kanceláře než například ve výrobní hale, stále existuje. Každý zaměstnanec by si tak měl uvědomit, že dodržování zákonných pravidel či pravidel daných zaměstnavatelem je v jeho vlastním zájmu, a  měl by tak věnovat každému BOZP školení dostatečnou pozornost.

Není školení jako školení

Samozřejmě je pravdou, že záleží na kvalitě školení, má-li být poradenství v tomto oboru efektivní, je třeba problematiku dobře prezentovat. Lektoři by měli dokázat popsat reálné situace a klást důraz na všechny aspekty bezpečnosti práce. Stranou by neměly zůstat základy první pomoci a manipulace se zraněným. Věděli jste, že mnohé průzkumy prokázaly jak málo z nás dokáže první pomoc poskytnout? Troufli byste si na to? Možná pro vás odpovědi na tyto otázky budou motivací k tomu, abyste se v tomto ohledu dovzdělali.

E-learning

V rámci zdokonalování služeb a vzdělávacích programů je dnes v popředí zájmu mnohých firem tzv. e-learning. Tato forma školení prostřednictvím e-learningových výukových programů a testů má mnoho výhod. Firmám a jejich zaměstnancům ale šetří zejména čas a peníze.

Graficky velmi atraktivní kurzy s jednoduchým ovládáním a vysokou obsahovou hodnotou v oboru školení zaměstnanců, školení první pomoci a školení řidičů nabízí například aplikace Instructor od společnosti Prevent, který  je jedničkou v České republice v poskytování služeb právě v oblasti poradenství BOZP a PO. Do portfolia služeb této společnosti ale patří také audity, dokumentace, dohled, poradenství, ergonomie pracovních míst, pracovnělékařské služby a další. Prevent poskytuje své služby největším firmám v ČR a počet jejich klientů aktuálně čítá kolem 3000.