Studium v zahraničí – sen, který Tomáš Krsek mění v realitu

0
1563

Stanford, Oxford, Yale… láká vás studium na některé z těchto prestižních univerzit? Ač vás to možná překvapí, není to tak nereálné, jak by se v první chvíli mohlo zdát. Univerzity jsou otevřené všem a studium si tu mohou dopřát i uchazeči z České republiky. Největší překážkou ale bývají finance. Školné šplhá do astronomických výšin a jen málokdo má na jeho úhradu dostatek vlastních prostředků. Právě pro takovou situaci založili svou nadaci Tomáš Krsek s manželkou Martinou. Jejich nadační fond poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

Co musíte splnit pro získání stipendia?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových má jasně dané podmínky, které musíte dodržet, abyste se o stipendium mohli přihlásit. Vyžadují potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některou ze škol, se kterými spolupracují. Žádat můžete nejpozději v 25 letech, starší uchazeči už mají smůlu. Přihlášku musíte obohatit o životopis v českém jazyce a svou fotografii, dále o informace o škole, na kterou jste přijati, esej s odůvodněním rozhodnutí se pro tuto univerzitu, vaše očekávání od studia a směřování po absolvování školy. Nesmí chybět ani prokázání, že majetkové poměry vás a vaší rodiny neumožňují financování studia a také potvrzení, že jste žádal o stipendium na vybrané škole, ale nezískal jej – případně vám bylo poskytnuto pouze částečně.

Jsou nějaké následné povinnosti?

Pokud stipendium získáte, zavážete se ke dvěma povinnostem. Tou první je uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol, kde je seznámíte se svými zkušenostmi, možnostmi a výhodami studia v zahraničí. Přednášky budou organizovány nadačním fondem, nebude na vás ležet břímě jejich uspořádání. Druhou podmínkou je po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5000 znaků na téma, které vám zadá nadační fond.

Na které školy se podpora vztahuje?

Seznam univerzit, které nadační fond manželů Krskových ke spolupráci vybral, vás potěší svou rozmanitostí i délkou. Největší podíl tvoří vysoké školy v USA, nechybí ani Kanada, Austrálie, Velká Británie, Německo, Švýcarsko nebo Rakousko. Ty nejkvalitnější poznatky můžete získat v magisterských programech vyhlášených univerzit, mezi které patří Princeton, Harvard, Stanford, MIT, Yale, Duke, Columbia, Oxford, Cambridge, Edinbourg a další.

Kdo je Tomáš Krsek?

Možná vás zajímá, kdo je tento vizionářský mecenáš. Tomáš Krsek svůj pracovní život spojil se Škodou Plzeň. Začínal zde na pozici asistenta finančního ředitele. Následně od roku 1996 dva roky pracoval jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel. V roce 1999 se stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci. O deset let později se přesunul na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. V roce 2010 odkoupil společně s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transporation a stal se předsedou jejího představenstva.

Své žádosti o stipendium můžete zasílat prostřednictvím internetových stránek nadace na adrese www.krsekfoundation.cz.