Ověření vzdělání v ČR – nostrifikace

0
2075

Absolvent, jemuž se podařilo v zahraničí úspěšně vystudovat školu a chce svoje vzdělání využít také v ČR, si jej může nechat nostrifikovat. Co ověření vzdělání obnáší a k čemu slouží?

Co je nostrifikace

Nostrifikované vzdělání v podstatě sděluje, že je v rámci ČR takovéto vzdělání platné. Nutné je tento proces podstoupit tehdy, pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou k tomu, aby uznala dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s tím získaným na území cizí země.

Naproti tomu k vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení dojde v tom okamžiku, kdy ČR příslušnou mezinárodní smlouvu uzavřenou má.

Smyslem celého úkonu je doložit, že vzdělání získané v zahraničí se podobá tomu, které uchazeč získal v tuzemsku, tzn. dotyčná osoba nabyla stejnou úroveň znalostí a vědomostí, jako kdyby studovala u nás.

Kde a jak si požádat

Posuzování vzdělání v kompetenci krajských úřadů. Nutné je si podat v prvé řadě žádost. Spolu s ní se dále podává legalizované vysvědčení, a to pozor, v kopii. Nikdy tedy ne originál. Soudním tlumočníkem musí být přeloženo do ČJ. Totéž platí i o přehledu předmětů, které jste absolvovali.

Dále doložíte, že škola, kde jste studovali, patří do vzdělávací soustavy daného státu. Také zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Závěrem přikládáte doklad o své totožnosti a o místě pobytu v ČR.

Které vzdělání je možné nechat si nostrifikovat

Nostrifikovat je možné pouze to vzdělání, které bylo ukončeno. A to v zásadě nezávisle na jeho stupni, tzn. může jít o základní, střední i vysokou školu. Byť pozor, podmínky se liší v závislosti na konkrétních ustanoveních v rámci mezinárodních dohod.

Nostrifikace středoškolského vzdělání, případně i toho vysokoškolského na úrovni bakalářského studia, může být zjednodušena, chce-li žadatel dále studovat. Potom nemusí absolvovat celý proces na krajském úřadě. Zákon dovoluje uznat vzdělání přímo dotyčné vysoké škole. Hovoříme pak o tzv. akademickém uznávání.

Nostrifikace samotného vysokoškolského diplomu se pak řídí výše popsaným postupem, správní poplatek ale činí 3 000 Kč. Přičemž krajský úřad má 30 dnů na vyřízení žádosti.

K čemu nostrifikace slouží

Především jde v podstatě nevyhnutelný krok v okamžiku, kdy žádá cizinec o zaměstnaneckou kartu, případně modrou kartu (tyto doklady nahradily dlouhodobá víza pro cizince za účelem zaměstnání), protože zde míní pracovat a vykonávat tzv. regulované povolání nebo činnost. Celkem jich existuje v ČR více než 300 a najdete je v příslušné databázi.

Předpisy členského státu EU pak stanovují na všechny ty, kteří je chtějí vykonávat, zvláštní požadavky. A do těchto kritérií spadá mimo například zdravotní způsobilosti či praxe i náležité vzdělání. Cizinec se tak bez nostrifikovaného vzdělání v tomto případě neobejde, neboť je to jeho jediný doklad o náležité odborné kvalifikaci.

Chcete vědět víc nebo přímo pomoci s procesem ověření vzdělání? Navštivte stránku pracovní agentury IRS Czech – www.irsczech.com