Jižní Čechy – Český Krumlov

0
2117

Dole počasí nic moc, a tak pokud nejedete hory, klidně vyrazte po památkách. Vyjeli jsme do Českého Krumlova, ubytovali se v centru s výhledem na kostel sv. Víta a po dobrém obědě začali courat po městě, které má opravdu co nabídnout. V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy se zachoval skvostný historický celek zahrnující přes tři stovky gotických a renesančních staveb. Korunovaný  rozsáhlým zámeckým areálem představuje vzácné urbanistické dílo s neopakovatelnou atmosférou. Zápis města na seznam Světového dědictví jeho hodnotu jen potvrdil. V esovitě zakřiveném toku Vltavy založili v roce 1250 pozdější páni z Krumlova gotický hrádek. Když jedna z větví roku 1302 vymřela, hrad i erb zdědili příbuzní Rožmberkové, jejichž třistaletá vláda přinesla rozkvět zámku a prosperitu celému městu. Co dodat? Jenom se procházejte, vnímejte atmosféru města a obdivujte krásně udržované domy. Nejnižší místo města měří sotva sto metrů a na levém břehu řeky se tyčí komplex hradu a zámku, pod ním leží Latrán – bývalé podhradí. Snad v každé kavárně vám dají malou, ale přehlednou mapku. Můžete také využít naši trasu tzn. od sv. Víta, Kostelní a Kájovskou na náměstí Svornosti, Radniční ulicí přes most k sv. Joštovi a přes celý Latrán vyjít po schodech na zámecké nádvoří. Mimo sezónu jsou prohlídkové okruhy uzavřeny, ale na věž se dostanete a vyhlídka z ní stojí za to. Procházka večerním Krumlovem s nasvícenými domy je také kouzelná. Jinak po osmé hodině je zde již poměrně mrtvo, ale ve vinárně s dobrým vínem si to určitě užijete. Po raním lenošení doporučuji opulentní snídani v některé kavárně a kolem jedenácté se můžete vydat na zpáteční cestu.

Zlatá Koruna

Když už jste v tomhle krásném koutu Čech, vracejte se ve směru České Budějovice. Asi 8 km od Krumlova se nachází klášter Zlatá Koruna. Proč ten název? Přemysl Otakar II. daroval klášteru, který založil, údajný trn z Kristovy koruny. Na Přemyslovo přání byl klášter podle této relikvie nazván Svatá trnová koruna (Sancta corona spinea). Je doloženo, že na počátku 14. Století došlo ke změně názvu na Zlatá Koruna, pravděpodobně v souvislosti s velkým bohatstvím kláštera. Prohlídkové okruhy kláštera jsou otevřeny až od dubna. Ale můžete obdivovat areál alespoň zvenku. Jinak je zde také stálá expozice Písemnictví v jižních Čechách a souhrnný antikvariát.

Římov

Na své zpáteční cestě projedete také Římovem a i ten stojí za zastavení. V polovině 17. století došlo na návrh českokrumlovského jezuitského lékárníka Jana Gorreho k založení poutního místa s loretánskou kaplí a křížovou cestou. Kaple byla postavena jako kopie slavného Loreta v Itálii v letech 1648 – 1653 a kolem ní v letech 1652 – 1658 vystavěny čtvercové ambity. Asi v období 1672 – 1697 byl na východní straně vystavěn kostel sv. Ducha i Křížová cesta vznikala v okolní krajině od roku 1658 až do první čtvrtiny 18. století. Určitě se projděte, přemýšlejte a obdivujte.

Třeboň

A co dál, pokračujte do Třeboně. Městečko je v mimosezóně tiché a klidné, ale projít se náměstím a zámeckým areálem je uklidňující. Počátky města sahají až do poloviny 12. století, kdy v místě vznikl dvorec a poté osada. Farní kostel je zde připomínán již v roce 1280. Název ,,Třeboň“ zřejmě pochází ze slova ,,tříbit“ či ,,třebit“, které znamená šlechtit. Tříbila se zde půda po vykácených stromech. Původně bylo místo v držení Vítkovců, v roce 1366 přešla na bratry Rožmberky, kteří zde zakládají Augustiniánský klášter, jako středisko vzdělanosti celé oblasti. Štěpánek Netolický zde koncem 15. století zakládá první rybníky.

Po smrti svého bratra Viléma sem přenesl své sídlo Petr Vok z Rožmberka, který zde roku 1611 bez dědiců zemřel. Panství připadlo Švamberkům a po bitvě na Bílé hoře přímo císaři. V polovině 19. století zde učitel Václav Hucek a jeho dcera Berta při rašeliništi zakládají první slatinné lázně. Od 19. století se Třeboň rozvíjí jako plnohodnotné okresní město. Od roku 1960 má město lázeňský statut. Přeji Vám hezký cestovatelský zážitek.

Autor: Mgr. Hana Sovová