Dotace EU pomohou snížit množství odpadu

0
1072

Každý člověk denně vyhodí obrovské množství odpadu. Často při tom nemá na výběr, protože firmy, které zboží vyrábí, ztěžují ekologickou likvidaci. Evropská unie se prostřednictvím Operačního programu životní prostředí tento postup rozhodla změnit.

V Operačním programu životní prostředí nalezneme v roce 2018 hned několik programů, které se zaměřují na prevenci vzniku a ekologičtější nakládání s odpady. Dotace EU jsou určené pro firmy, které se rozhodnou snižovat ekologickou zátěž.

Dotace EU na prevenci vzniku odpadů

Prvním programem, který se na tuto oblast aktivně zaměřuje, je program Prevence vzniku odpadů. Hlavními cíli jsou snížení množství vyhazovaného materiálu z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití či zavádění tzv. door-to-door systémů.

Jak již název napovídá, program se zaměřuje především na to, aby výstupy i mezivýstupy z podnikatelské činnosti generovaly co nejméně odpadu. Toho se může docílit například modernizací technologií výroby.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 1. 3. 2018 s příjmem žádostí od 3. 4. 2018.

Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

V současné době není v lidských silách zamezit tvorbě odpadů na 100 %. Pokud již ale vzniknou, mělo by být naším prvořadým úkolem jejich využití v rámci opětovného zpracování. Přesně tímto směrem cílí program na podporu materiálového a energetického využití druhotných surovin.

Program bude podporovat výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, stejně jako budování nových a modernizaci stávajících sběrných dvorů.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy pro dotace EU je 1. 8. 2018 s příjmem žádostí od 3. 9. 2018.

Firmy mohou s odpady nakládat efektivně

Získání dotací na podporu efektivního nakládání s odpady přinese společnostem nejenom úspory a snadnější splnění požadavků Evropské unie, ale také benefit v podobě možného marketingového využití. Získání dotace EU je při tom velmi jednoduché, stačí kontaktovat specializovanou společnost, například Mida Consulting.