Je nejvyšší čas podat daňové přiznání. Víte, na jaké daňové slevy máte nárok?

0
1732

I když vám vyšel vysoký daňový základ, tak nevěšte hlavu. Výslednou daň z příjmu ještě můžete snížit díky daňovým slevám.

Daňová sleva na poplatníka

Jde o slevu ve výši 24 840,- Kč za rok. Uplatnit ji může každý, kdo měl alespoň po část minulého roku zdanitelné příjmy.

Sleva na manželku či manžela

Byla v minulém roce váš vaše zákonná polovička v minulém roce bez práce či na rodičovské? V tom případě můžete uplatnit slevu na manžela či manželku ve výši až 24 840,- Kč ročně. Je-li vaše polovička držitelem průkazu ZTP/P jde o částku dvojnásobnou. Sleva se vztahuje nejen na manžele, ale i na registrovaná partnerství. Jde však o slevu, na kterou nemají nárok OSVČ uplatňující výdaje paušálem.

Sleva na dítě a nárok na daňový bonus

Na každé vyživované dítě máte do jeho 26 let věku (připravuje-li se soustavně na budoucí povolání) nárok na daňovou slevu. Týká se to i případů, kdy se dítě pro svůj špatný zdravotní stav na budoucí povolání připravovat nemůže. Na první dítě činí sleva 13 404,- Kč ročně a na druhé dítě máte slevu ve výši 17 004,- Kč ročně. Pokud více dětí, tak je sleva za třetí a každé další dítě ve výši 20 604,- Kč ročně. Na zdravotně postižené dítě dostáváte dvojnásobnou slevu. Pokud vám po započtení slevy na dítě vyjde minusová daň, máte nárok na vyplacení daňového bonusu.

Školkovné

Chodí vaše dítě do mateřské školky či jiného předškolního zařízení (firemní či lesní školky, soukromých jeslí či dětské skupiny)? Pak můžete uplatnit tzv. školkovné. Jde o snížení daně o výdaje za školku (nezahrnuje výdaje za stravu a kroužky). Maximální výše slevy činí 9 900,- Kč. Výdaje musíte doložit potvrzením od provozovatele předškolního zařízení.

Sleva na vzdělávání pro studenty

Studujete na státem uznávané škole a zároveň pracujete? Pokud jste zároveň ve věku do 26 let nebo do 28 let (u prezenčního doktorského studia), máte nárok na slevu ve výši 4020,- Kč ročně. Sleva se nevztahuje na studenty SŠ, kteří nestudují prezenčně. Nárok na slevu nemají ani další studenti (např. pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo studenti, kteří během studia byli zároveň ve služebním poměru).

Sleva pro zdravotně postižené

Pobíráte-li invalidní důchod, máte nárok na daňovou slevu. Při invaliditě 1. a 2. stupně jde o 2 520,-Kč ročně. U invalidity 3. stupně jde o 5 040 Kč ročně. Jste-li držitelem průkazu ZTP/P, uplatníte ročně slevu ve výši 16 140,- Kč. Na slevu má nárok i zaměstnavatel zdravotně postižených (18 000,-Kč ročně za každého zdravotně postiženého zaměstnance, za osobu s 3. stupněm invalidity jde už o 60.000,-Kč ročně).

Sleva pro podnikatele na EET

Podnikáte v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb? Pak se vás dotkla první vlna zavádění EET. Pokud jste povinni elektronicky evidovat tržby a vznikly vám v minulém roce náklady na pořízení a provoz EET, uplatněte jednorázovou slevu. Jedná se o částku až 5 000,-Kč.