Fyzická ostraha objektů je čím dál více vyhledávanou službou, a nejen ve velkých městech

0
1305

Od nepaměti lidé řeší, jak si zajistit bezpečí. Nejdříve hledali úkryty, následně si stavěli domy, ale potom zjistili, že je potřeba chránit i svůj majetek před nezvanými hosty. V dobách minulých jim pomáhali strážit majetek psi. Případně pomohla masivní závora na dveře. Dnes už doba pokročila a nabízí se sofistikovanější metody.

A je jich hned několik. V některých případech stačí kvalitní bezpečnostní dveře vybavené speciálním zámkem. Jindy je nutné k důkladnému zabezpečení objektů využít i dalších možností. Obecně je možné rozdělit „zabezpečení“ do dvou základních kategorií. Konkrétně se jedná o pasivní a aktivní zabezpečovací prvky.

Začněme těmi pasivními. Mezi ně se řadí zmiňované bezpečnostní dveře a zámky, ale také různé elektronické systémy. Pod tímto termínem si člověk může představit například kamerové systémy, nejrůznější detektory, čidla atd. Kdo se bojí o svůj majetek, rozhodně by měl popřemýšlet o elektronických zabezpečovacích systémech (označovaných také zkratkou EZS), které mohou zaslat textovou zprávu na kontaktní mobil v okamžiku, kdy dojde ke vniknutí cizí osoby na monitorované území. Na trhu existuje mnoho alternativ, které klientům nabízí vysokou míru ochrany za rozumné peníze.

Fyzická ochrana bytových komplexů je dostupná od několika stovek!

Zabezpečení objektů lze zajistit i aktivními bezpečnostními prvky. Mezi ně řadíme zejména profesionální fyzickou ostrahu objektů. Kdo ji provádí? Nejčastěji vyškolení pracovníci bezpečnostních agentur, kteří vhodně doplní pasivní prvky zabezpečení objektů. V takovém případě majiteli nezbydou žádné starosti ohledně případných hrozeb. Objekty budou kompletně chráněné proti vykradení, poškození, ale i dalšímu potenciálnímu nebezpečí. Zkrátka. O vše se postará fyzická ostraha objektů. Praha a další velká města nejsou podmínkou. Není problém využít služby bezpečnostní agentury také v dalších menších městech a obcích po celé republice.

Bezpečnostní agentura se může postarat o zabezpečení komerčních prostor, domů, ale i bytových komplexů. Ostraha může vykonávat také práci recepčního nebo domovníka, proto je právě v bytových komplexech velice oblíbenou alternativou. Výhodou může být i cenová dostupnost. V případě bytových komplexů se cena rozpočítá mezi jednotlivé bytové jednotky, takže výsledná částka může odpovídat řádu stokorun měsíčně za ochranu jednoho bytu.

Fyzická ochrana objektů může mít mnoho podob. Zejména u komerčních objektů je u klientů oblíbená také služba provozu vrátnice. V takovém případě bezpečnostní pracovník kontroluje příchozí a odchozí osoby, zajišťuje jejich evidenci, kontroluje přijíždějící a odjíždějící vozidla, ale může také poskytovat recepční služby, nebo se starat o monitoring bezpečnostních kamer. Jinými slovy, může se starat o veškeré bezpečnostní systémy. Ve smluvených hodinách může navíc pracovník vykonávat pochůzkovou činnost v hlídaném objektu.

 

O ostrahu se postará bezpečnostní agentura

Kdo se rozhodne pro služby od zkušené bezpečnostní agentury, rozhodně nebude litovat. Klasickou trvalou ostrahu objektu obvykle zastává uniformovaný strážný. Někdy je však vhodnější, když je ostraha nenápadná.

Abychom to shrnuli. S bezpečnostní agenturou je možné domluvit hned několik variant fyzické ochrany objektu. Buď je možné zvolit nepřetržitou fyzickou ostrahu 24 hodin denně, kterou budou ve směnách zajišťovat proškolení pracovníci. Nebo je možné zvolit fyzickou ochranu formou nepravidelných pochůzek a kontrol. Případně bude prováděn dohled nad objektem v předem určené době.

Aby bylo dosaženo maximálního bezpečí, je dobré kombinovat monitorovací patrolovou službu s kamerovým systémem a elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na pult centralizované ochrany.

Další výhodou fyzické ostrahy je i to, že se její pracovníci nemusejí zaměřit pouze na samotné hlídaní objektu, ale také mohou po dohodě s klientem vykonávat práci domovníka.