Připadají vám tradiční formy sportovního vyžití příliš fádní? Chcete si s přáteli zasportovat novým a netradičním způsobem? V tom případě pro vás máme dva tipy na netradiční sporty, při kterých si jistě užijete hodně zábavy. Jde o ladder golf a discgolf.

Ladder golf

Počátky tohoto sportu sahají až do 90. let 20. století, kdy se lader golf stal oblíbenou zábavou v amerických kempech. Roku 2001 si hru nechal patentovat listonoš Robert G. Reid. V širší známost se však hra dostala až po prodeji patentu firmě Ladder Golf LLC sídlící v San Diegu v Kalifornii. Ta totiž začala s její masivnější výrobou a propagací. Tato sportovní disciplína je známa pod více názvy. První turnaj v ladder golfu se konal v dubnu roku 2005 a účastnilo se ho 32 družstev. Ladder golf je znám pod více názvy. Můžete se setkat i s označením ladder game, swedish golf, spin ladder nebo žebřík.

Ladder golf lze hrát prakticky kdekoliv venku, kde můžete umístit speciální žebřík. Hry se účastní 2 – 3 hráči nebo týmy. Provozování ladder golfu je vhodné jak pro dospělé, tak i pro děti různého věku. Hra spočívá v házení koulí spojených provázkem na žebřík. Hody jsou různě bodovány. Cílem je hodit koule na žebřík tak, aby se na něj provázkem omotaly a zůstaly viset. Vítězí ten, kdo získá 21 bodů.

Discgolf

Zajímavým novým sportem je také discgolf, který si můžete v Česku zahrát zhruba na 46 k tomu určených hřištích. Adresy jednotlivých hřišť naleznete na webových stránkách České asociace discgolfu. K provozování tohoto sportu potřebujete disk, který stojí mezi 250,- Kč až 500,- Kč. Na discgolfových hřištích se disky samozřejmě i půjčují, takže si jej nemusíte ani pořizovat. Záleží to jen na vás. Oproti klasickému golfu se nemusíte přizpůsobovat žádnému dress codu. Nepotřebujete tedy žádné speciální oblečení, stačí vám běžný a pro vás pohodlný sportovní oděv.

Discgolf je o něco starší než ladder game, vznikl totiž v USA už v 70. letech 20. století. Během hry procházíte hřištěm a diskem se trefujete do speciálních ocelových košů, které jsou jakousi obdobou golfových jamek. Cílem je trefit koš co nejmenším počtem hodů diskem. Hrát discgolf mohou lidé různého věku i kondice. Kromě kamarádů můžete discgolf provozovat i s dětmi a manželkou.