Jste cizinec hledající práci v ČR nebo jste firma, která by ráda zaměstnávala pracovníky ze zahraničí? Pak by vás mohli zajímat níže uvedené informace o zaměstnanecké kartě.

Zaměstnanecká karta pro cizince je novým typem povolení k pobytu delšímu jak 3 měsíce na území ČR. Cizincům je vydávána za účelem jakéhokoliv zaměstnání u nás.

Vlastník karty je oprávněn pracovat na konkrétním pracovním místě, které je na zaměstnanecké kartě uvedeno, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas Odboru azylové a migrační politiky.

Karta je vydávána na nejdéle 2 rokyLze však opakovaně požádat o prodloužení zaměstnanecké karty nejpozději 14 dní před uplynutím platnosti. Má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Zaměstnanecká karta je určena cizincům ze všech států světa s výjimkou občanů členských států Evropské unie a Švýcarska. Dále potom jejich rodinným příslušníkům z řad občanů dalších států, kteří mají pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Rozlišujeme dva typy zaměstnanecké karty:

  1. a) duální – cizinec má právo pobývat a zároveň pracovat v ČR
    b) neduální – cizinec má právo pobývat v ČR

Kde žádat o zaměstnaneckou kartu?

  1. a) v zemi, odkud cizinec pochází
    b) na Ministerstvu vnitra u Odboru azylové a migrační politiky

Žádost o vydání

V případě žádosti o vydání u obou typů karet je potřeba mít s sebou vyplněnou žádost o zaměstnaneckou kartu, která je např. volně ke stažení na internetu, dále potom platný cestovní doklad – pas, doklad o cestovním zdravotním pojištěnídoklad o zajištěném zaměstnání (pracovní smlouvu nebo dohodu, ze které musí vyplývat, že mzda bude vyšší jak základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude delší jak 15 hodin), doklad o zajištěném ubytování (potvrzení o ubytování nebo nájemní smlouva), svou fotografii.

Může se stát, že bude žadatel vyzván k předložení i dalších dokumentů, které nesmí být starší více jak 180 dní. A to:

  • dokument podobný Výpisu z trestního rejstříku
  • lékařskou zprávu, ve které bude vyloučena jakákoliv závažná nemoc u žadatele
  • doklad o uznání zahraničního vzdělání příslušným orgánem ČR

Doklady musí být v originále nebo v podobě úředně ověřené kopie a v úředním překladu do češtiny.

Poplatky a lhůta pro vydání karty

Cena za žádost podanou na území na pracovišti Ministerstva vnitra činí 1.500 KčZa vydání karty se dále platí 1.000 Kč.

Než se karta dostane ke svému majiteli, potrvá to nejdéle 60 dnů. Pracovat lze ode dne, kdy bude vydáno potvrzení o splnění všech podmínek pro vydání zaměstnanecké karty.

Změna zaměstnavatele nebo pracovní pozice

Pokud dojde k této situaci, je potřeba požádat o souhlas na Ministerstvu vnitra. Žádost musí být schválena. Je nutné, aby volné pracovní místo bylo uvedeno v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

K žádosti o změnu zaměstnavatele či pracovní pozici je třeba doložit pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o budoucí smlouvě.

Pro všechny cizince či zaměstnavatele máme dobrou zprávu. Pokud chcete ušetřit čas a mít jistotu, že vše proběhne, jak má, využijte služeb pracovní agentury IRS Czech, která se právě na problematiku získávání zaměstnanců a vyřízení povolení specializuje.