Zaměstnanecká vs. modrá karta

0
1191

Trend v oblasti využívání zahraničních zaměstnanců je v České republice zřejmý. Firmy na cizince díky situaci na pracovním trhu musejí spoléhat čím dál tím více. Zákony upravující pobyt cizinců na českém území tak zavádí některé pojmy, které musí jak zaměstnavatelé, tak potenciální zaměstnanci dobře chápat.

Patří mezi ně i dvě tzv. karty, zaměstnanecká karta a modrá karta. Pro ty, kdo prozatím nemají s aktuálním zněním příslušných zákonů dostatečnou zkušenost však mohou být matoucí, zvláště pokud si dotyčný matně vzpomíná i na kartu zelenou, dnes již neexistující. Co se tedy pod těmito pojmy ve skutečnosti skrývá?

Firmy a zahraniční zaměstnanci

Zaměstnanci, kteří nemají občanství některého ze států Evropské unie ani trvalý pobyt na území České republiky mohou být zaměstnáni na základě již zmíněné zaměstnanecké, resp. modré karty.

Změny zákonů, kterých je zavedení karet součástí, mají za cíl stanovit jednotný postup při vyřizování vydávání povolení k pobytu v rámci EU a tento proces výrazně zjednodušit jak pro cizince samé, tak pro jejich zaměstnavatele. Občané cizí země již nemusí žádat o povolení k zaměstnání a k němu navíc i o povolení k pobytu. Nyní je třeba podávat žádost jedinou.

Zaměstnanecká a modrá karta

Cizinec, který se chystá v České republice pracovat nebo pobývat v zemi po dobu delší, než tři měsíce podává žádost o zaměstnaneckou kartu, která je mu vydána na dobu trvání pracovního poměru, případně ji lze opakovaně prodlužovat, má podobu plastové karty a obsahuje biometrické prvky.

Vydání zaměstnanecké karty není podmíněno specifickou národností žadatele ani vyšším vzděláním. Zaměstnanecká karta obecně funguje i jako vízum pro Ukrajince.

Pro osoby s vyšší kvalifikací, pod kterou se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, je určena modrá karta. Držitele opravňuje k pobytu na území České republiky a výkonu zaměstnání.

Žádost a vydávání

Zaměstnanecká karta se vydává na pracovní pozici, která je vedena v centrální evidenci volných pracovních míst dostupných pro držitele zaměstnanecké karty. Podmínkou vydání je doložení účelu pobytu v podobě předložení pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, případně potom smlouvy o smlouvě budoucí.

Dohoda o provedení práce není v tomto případě dostatečným dokladem. V případech, kdy je pro konkrétní pracovní pozici vyžadována určitá způsobilost, uchazeč musí také doložit příslušnou kvalifikaci.

V případě žádosti o modrou kartu je nutno předložit pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci, na dobu minimálně jednoho roku a spolu s ní i doklad o absolvovaném vzdělání příslušného typu dle pravidel nostrifikace vzdělání.

O kartu žádá uchazeč na příslušném zastupitelském úřadě, doložit musí kromě vyplněného formuláře a cestovních dokladů i zmíněnou pracovní smlouvu nebo některý z výše uvedených dokumentů, cestovní pojištění a výpis z rejstříku trestů, případně zdravotní potvrzení a potřebné doklady o vzdělání.

Chcete ušetřit čas a mít jistotu, že nic nezabrání vyřízení vaší zaměstnanecké nebo modré karty? Pak využijte služeb profesionálů z IRS Czech, kteří s tím mají zkušenosti. Stačí si objednat nezávaznou konzultaci, kde s vámi vše proberou. Více na www.irsczech.com