Vyřízení zaměstnanecké karty není snadné

0
1224

Takřka každý den jsme o tom informováni prostřednictvím sdělovacích prostředků! Nezaměstnanost neustále klesá, prolamuje rekordní bariéry a různé společnosti si marně lámou hlavu, kde by mohly získat tolik potřebnou pracovní sílu.

Jednou z možností je poohlédnout se v zahraničí, přičemž zraky řady firem se již tradičně upínají směrem na Ukrajinu. K získání takového pracovníka je však nezbytností opatřit mu zaměstnaneckou kartu!

Zaměstnanecká karta u nás funguje od roku 2014

Zaměstnanecká karta je relativně nový termín, jenž označuje nový druh povolení k pobytu na území České republiky, který trvá déle než tři měsíce, přičemž jeho účelem je zaměstnání. Od konce května 2014 nahradila takzvanou zelenou kartu, dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání a dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání.

Zaměstnanecká karta je obvykle vydávána na délku trvání pracovně-právního vztahu, přičemž maximální možná doba jsou dva roky, ale lze požádat o opakované prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.

Duální zaměstnanecká karta má řadu předností

Žádost o zaměstnaneckou kartu si mohou podat lidé, kteří chtějí vykonávat jakýkoli druh zaměstnání, aniž by museli disponovat konkrétním stupněm odborné způsobilosti. Předností zaměstnanecké karty je mimo jiné skutečnost, že má takzvaný duální charakter.

Opravňuje svého majitele k tomu, aby pobýval na českém území a měl tu zaměstnání, díky čemuž není nutné, aby musel speciálně žádat u Úřadu práce ČR – krajské pobočky či pobočky pro hlavní město Prahu o vydání povolení k výkonu zaměstnání. Existují však i zaměstnanecké karty neduálního charakteru.

Pro získání zaměstnanecké karty je nutné předložit řadu dokumentů

K žádosti o tento typ pracovního víza pro Ukrajince je třeba přiložit celou řadu dokumentů. K nim patří cestovní pas, doklad o zajištění ubytování v České republice, dvě fotografie aktuální povahy, pracovní smlouvu, případně dohodu o pracovní činnosti nebo o smlouvě budoucí, dokumenty, jejichž prostřednictvím je doložena odborná kvalifikace nebo požadované vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů, ale i doklad o bezinfekčnosti.

Opomenutí jakéhokoli z těchto dokumentů má za následek zbytečné průtahy a zbrzdění vyřízení celé žádosti.

Získání zaměstnanecké karty je nejjednodušší svěřit specializované agentuře

Z výše uvedeného je jasně patrné, že získání zaměstnanecké karty představuje poměrně komplikovaný byrokratický proces, v jehož průběhu se každá chyba trestá zbytečnou časovou prodlevou. To je v situaci, kdy společnost potřebuje co nejrychleji získat nové zaměstnance, samozřejmě velmi nepříjemná komplikace.

Z toho důvodu se řada firem za tímto účelem raději obrací na specializované agentury, jež mají se získáváním zaměstnaneckých karet bohaté zkušenosti, takže vše v nejkratším možném termínu úspěšně zařídí. Společnostem tím jsou schopny ušetřit značné množství času i peněz.

Jednou z nich je také pracovní agentura IRS Czech, která se specializuje na získávání pracovníků ze zahraničí a zajištěním všech potřebných pracovních povolení a víz.