Více prostředků na dotace EU pro velké podniky

0
1054

Značné navýšení alokovaných prostředků pro velké podniky bylo oznámeno v rámci výzvy programu Úspory energie. Pro velké podniky je nově rezervováno 60 % všech prostředků namísto původních 20 %. Celková výše podpory dle způsobilých výdajů při tom zůstává nezměněna.

Program Úspory energie podporuje celou řadu aktivit, které mají za cíl snížit energetickou náročnost podniků. Součástí podpory je například modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění či modernizace systémů měření a regulace, nebo také rekonstrukce osvětlení, zateplení, využití odpadní energie či instalace kogenerační jednotky. Možnosti programu jsou velmi široké a může jej využít téměř každý podnik, který energetické úspory plánuje.

Výše dotace EU

Dotace se poskytují ve výši 0,5-250 milionů Kč na projekt. Malý podnik může získat 50 % způsobilých výdajů, střední podnik 40 %, velký podnik 30 %. Podporován je rovněž vznik ekologické studie či energetického auditu se stejnou mírou podpory v maximální výši 350.000 Kč.

Navýšení rezervovaných prostředků pro velké podniky

O dotace EU na energetické úspory byl ze strany malých a středních podniků dlouhodobě nižší zájem, než se očekávalo, navzdory vyšší míře podpory. Proto bylo rozhodnuto o přesunu nevyužitých prostředků směrem k realizaci žádostí velkých podniků. U nich je sice procentuální výše podpory méně výhodná, avšak vzhledem k rozsahu projektů se prostředky přesto vyčerpají rychleji.

Získejte dotace EU

Ke dni 1. 11. 2017 byla vyhlášena III. Výzva pro získání dotací, která potrvá až do 30. 4. 2018. Během této doby mohou o dotaci stále žádat malé, střední i velké podniky, přičemž celková výše alokovaných prostředků prozatím dostačuje pro všechny úspěšné zájemce.

 

Máte-li i vy zájem o snížení energetické náročnosti podniku a získání konkurenční výhody redukcí operačních nákladů, kontaktujte společnost MIDA Consulting. Specialisté analyzují vaše potřeby a pomohou vám nalézt dotační program na míru tak, aby z něj vaše společnost vytěžila maximum.