TBL – Potřeba autentické komunikace ve výuce jazyků

0
1224
Conceptual business illustration with the words triple bottom line

Pojďme se dnes spolu podívat pravdě do očí. 90 % z nás prošlo jazykovým vzděláváním už od brzkého věku na základní, střední a většina taky na vysoké škole. Mnozí z nás absolvovali více než desetiletý dril anglických slovíček a gramatiky.

A přesto je v jazykových školách stále největší zájem o jazykové kurzy úrovně A1 či věčný začátečník a kurz příprava na maturitu z angličtiny se stal jedním z nejnavštěvovanějších kurzů letošního roku. Kde však hledat chybu? Ve studentech, kteří jsou podle mnoha učitelů líní, v učitelích, kteří jsou podle studentů často nudní a neschopní učit nebo v přístupech a didaktických příručkách, které jsou pro potřeby 21. století už dávno zastaralé?

Jazyková škola Brno PELICAN, jejímž symbolem se stal žlutý pták a přátelský přístup, sídlící v samotném centru Brna, asi nemusí být zdlouhavě představována. Její tradice začala v roce 2002 a dnes škola nabízí rozmanité možnosti vzdělávání.

Pro širokou veřejnost jsou dvakrát ročně otevírány klasické jazykové kurzy, škola má dlouholetou tradici v organizaci pomaturitního studia a specializuje se taky na firemní vzdělávání.

Dnes se však nechceme věnovat nabídce kurzů, ale zaměříme se na neziskovou činnost jazykovky PELICAN, díky které se škola zapojuje do řady zajímavých evropských vzdělávacích projektů, získává možnost předávat zahraniční zkušenosti svým studentům a školit své lektory nejnovějšími metodami ve výuce jazyků.

We Are One!

Jedním z evropských projektů, jehož partnerem je právě jazykovka Brno PELICAN, je projekt We Are One, který se zaměřuje na souběžnou výuku cizího jazyka a dalšího obsahu. Klíčovou skupinou projektu jsou cizí státní příslušníci, přicházející z různých koutů světa do Evropy. Není pro ně lehké prosadit se v našem prostředí, zejména kvůli neznalosti našeho prostředí a jazykové bariéře.

Partnery školy PELICAN v tomto projektu jsou organizace z Dánska, Portugalska a Irska a nástroje, které partneři projektu společně vyvíjejí využívají již zmíněnou metodu TBL (Tasks-based Learning). Její podstatou je využít vyučovaný jazyk jako prostředek k získání informací a řešení úkolů, které jsou pro cílovou skupinu skutečně relevantní. Proč však tuto populární metodu neintegrovat taky do jazykových kurzů, ať už se jedná o firemní vzdělávání nebo pomaturitní studium?

TBL – autentické užívání jazyka

TBL (Tasks-based Learning) je metoda, založená na úkolech, které se zaměřují na užívání autentického jazyka. Žádá tedy po studentech, aby v cílovém (učeném) jazyce prováděli úkoly právě pomocí tohoto jazyka, ať už navštěvujete kurzy němčiny, angličtiny nebo třeba exotičtější japonštiny.

Mezi takové úkoly může patřit návštěva lékaře, pracovní pohovor nebo třeba volání do zákaznického centra. Hodnocení je primárně založeno na výsledku úkolu (jinými slovy na vhodném vyřešení úkolu inspirovaného reálnou situací a světem) spíše než na přesnosti předepsaných jazykových norem.

TBL tedy není primárně o zaměření se na gramatická pravidla a o biflování se co největšího počtu slovíček. Naopak, TBL nepřímo ukazuje, že přesuneme-li pozornost od jazykové formy a struktury, můžeme podpořit schopnost studentů vykonávat praktické úkoly v osvojovaném jazyce.

Jsme vlastně v podobné situaci, jako když řekneme, že se nejvíce naučíme jazyk, když vycestujeme od zahraničí. Málokdo by protestoval. Jsme odkázáni sami na sebe, musíme řešit úkoly jako např. dostat se správným směrem z letiště, najít ztracený kufr, najít správnou cestu do hotelu nebo si třeba v zahraničí najít co nejdříve práci, což může jít bez jazykové vybavenosti opravdu ztuha.

Kdo by se v těchto situacích zajímal o to, jestli má použít předpřítomný nebo předminulý čas? Právě praktické situace, hraní rolí a řešení problémů, se kterými se běžně setkáváme, když vycestujeme za hranice republiky můžeme díky metodě TBL vnést i do našich tříd a jazykového vzdělávání.

To však samozřejmě neznamená, že při užívání metody TBL není pozornost věnována taky správnému užití jazyka. Při každé lekci sleduje lektor pečlivě využívání jazykových prostředků studenty a jejich správnost, a v závěru každé lekce zprostředkuje studentům zpětnou vazbu, která nese nezastupitelné místo při plánování každé lekce s využitím metody TBL.

Ať už Tě zaujala metoda TBL, samotný PELICAN nebo máš prostě jen dlouhou chvíli a chceš si přečíst víc o evropských vzdělávacích projektech, navštiv naše stránky školy PELICAN nebo se za námi zastav pro více informací přímo do kanceláře školy. V rámci projektu We Are One budeme pořádat workshopy, na kterých jsi srdečně vítán. Budeme se těšit!

Tvůj PELICAN