Propagace mění nové produkty v přirozenou součást našeho života

0
2383

Ačkoliv je propagace jako taková spojována především s moderním přístupem k prezentaci zboží či služeb potencionální zákazníkům, překvapivě se stala součástí prodeje prakticky od vzniku prvních forem směnného obchodu. Od počátků se lidé snažili především o to, aby jejich produkt či službu bylo vidět, ale také o to, aby si jej zákazníci zapamatovali a zařadili jej do svého života.

Zaujetí láká vyzkoušet

S rozšiřujícím se trhem, samozřejmě vznikala konkurence, a tak nestačilo být jen vidět, ale také upoutat pozornost. Proto bylo nutné komunikovat a spojit svůj výrobek se snadno zapamatovatelnými hesly v psané či mluvené formě. Automaticky tak vývoj propagace obohatily výrazné nápisy doplněné vtipnými bonmoty vyvolávačů, které se rychle vryly do paměti a vzbuzovali zájem a chuť poznat něco nového a být v obraze. Stejně jako současná reklama i tyto její historické počátky měli jednoznačný cíl přesvědčit zákazníka, že produkt či služba mu zkvalitní život a stane se součástí jeho životního stylu.

Co si oblíbíte, pro to se vždy rádi vrátíte

Na rychlý rozvoj vědy a techniky samozřejmě reagovala i reklama. Bez nadsázky lze říct, že reklamou dnes nelze nebýt neovlivněn. Dokonce, i když se proti ní vyhraníte, stejně ji potkáváte na každém kroku. I nesouhlas s reklamou vliv reklamy. Snad právě proto, že je jí opravdu hodně, jsme čím dál více alergičtí na přiznanou reklamu. V rádiích, televizích i na internetu je vnímána jako rušivá a naprosto se míjí účinkem. V okamžiku, kdy však reklamní produkt spojíte s příběhem, vzbudí reklama sympatie či antipatie ve zcela novém světle. Najednou záleží na kontextu, na nápadu či zdánlivě bezvýznamném detailu. Přesně z tohoto důvodu máme rádi „Babiččinu“ mouku, „Farmářské“ sýry nebo jiné produkty nebo „Tradiční receptury“ – jednoduše to evokuje poctivost, individuální práci a nostalgii. To vše všichni rádi podpoříme a chceme, aby se vyrábělo dál.

Efektivní propagace nechává produkt žít vlastním životem

Nejúčinnější reklama je ta co působí přirozeně. V televizním vysílání je toho poměrně zdařilým příkladem seriál Ulice. Velmi jednoduchým, většinou relativně nenásilným způsobem, ukazuje lidem, jak se zachovat v různých situacích a zároveň zmíní související konkrétní produkt např. z oblasti pojištění. Stejným způsobem lze na internetu využívat SEO (Search Engine Optimization). Tedy zajímavý obsah přizpůsobit klíčovým slovům usnadňujícím vyhledávání produktu či služby. I tady platí, že čím jednoduší bude ukázka použitelnosti a výhod produktu, tím uvěřitelnější a potřebnější se produkt stává.

Skvělý text je vždy efektivní reklamou

Internet nabízí různé možnosti, jak propagovat své služby či výrobky. Na první pohled se zákazníci raději dívají na obrázky či videa. Text však stále zůstává nejefektivnějším a nejuniverzálnějším nástrojem sdělení pokud se chtějí o něčem více informovat více do hloubky. Čtením zaručeně nikoho nerušíte. Text je statický, přehledný a lépe dohledatelný. Můžete s ním dál pracovat, dělat si poznámky atd. Nevyžaduje speciální přípravu a mnohem menší osobní nasazení než např. video.

I textem můžete dokonale vystihnout svou osobnost

Prezentace webových stránek zastupuje nejen produkt, ale také všechny, kdo se na celém projektu podílí. Nepodceňujte proto kategorii o nás a nebojte se ji oživit zajímavými detaily na cestě za svou značkou. Právě takové maličkosti Vás učiní nezapomenutelnými a přidají na kvalitě Vašeho produktu.

Propagace informuje o existenci použitelnosti a možnostech produktu, ale nekvalitním produktům vždy pomůže jen krátkodobě.