Proč je znalost více jazyků důležitá pro kariéru

0
3501

“Znalost jednoho jazyka nás uvězní na celý život v jediné místnosti. Znalost více jazyků nám otevře dveře do těch ostatních.”

Známý psycholingvista Frank Smith nemohl vysvětlit lépe, proč je znalost více jazyků v životě užitečná, a v tomhle ho těžko troufne i jazykový znalec PELICAN, který má pod svými křídly plno studentů, navštěvujících různé formy jazykových kurzů, od pomaturitního studia, až po firemní kurzy angličtiny.

Nejen, že dovednost mluvit více jazyky zlepšuje kognitivní funkce, posiluje paměť a zvyšuje schopnost zvládat více úkolů najednou, ale také nám poskytuje velkou výhodu oproti ostatním, pokud se právě ucházíme o zaměstnání. A pokud tyto schopnosti dokážeme zdůraznit ve svém životopisu, naše hodnota pro potenciálního zaměstnavatele raketově stoupne.

Zaměř se na schopnosti relevantní pro Tvůj obor

V posledních letech se poptávka po zaměstnancích schopných komunikovat v cizích jazycích u firem rapidně zvýšila. Jelikož se trh globalizuje a mnoho firem expanduje na zahraniční trhy, zaměstnavatelé se čím dál tím více shánějí po zaměstnancích, kteří by se svými znalostmi pomohli jejich businessu, případně poskytují svým stálým zaměstnancům firemní vzdělávání, které jim nedostatečné jazykové znalosti doplní.

Při vytváření životopisu je ovšem nutné si uvědomit, že každá firma je jiná a každá klade na své zaměstnance a jejich jazykovou vybavenost jiné nároky. V životopise bychom pak měli způsob, jakým své znalosti prezentujeme, přizpůsobit nárokům našeho oboru.

Například, pokud pracuješ ve zdravotnictví a ucházíš se o místo v nemocnici, která se nachází ve čtvrti obydlené cizinci, nezapomeň v životopise zmínit, jak Ti mohou Tvé jazykové znalosti získané v kurzu pomaturitní angličtina pomoci při kontaktu s pacienty. Jsi-li grafický designér a rád bys pracoval v mezinárodní společnosti, pak zdůrazni, že jsi schopen vytvářet propagační materiály v různých jazycích, a tím firmě pomoci rozšířit základnu jejich zákazníků.

Prokaž své jazykové znalosti v životopise

Dalším krokem při využití jazykových znalostí při hledání zaměstnání je tvorba životopisu, který by na tyto schopnosti vhodným způsobem měl poukazovat. Při vytváření životopisu se zaměř především na to, aby byly Tvé jazykové znalosti v životopisu dostatečně viditelné a relevantní pro pozici, o kterou se ucházíš.

Při jejich výčtu bys měl být stručný, ale přitom maximálně informativní. Zkus být konkrétní a své schopnosti související se znalostí cizích jazyků dostatečně prodat. Nedávej firmě vědět jen to, že jsi navštěvoval pomaturitní studium angličtiny, ale vysvětli, jak osvojené jazykové dovednosti zlepšily Tvůj pracovní výkon na předchozích pozicích, kolik nových klientů jsi díky tomu získal, apod.

Profesní životopis sumarizuje Tvoji kvalifikaci a dovednosti. Pokud ovládáš několik cizích jazyků, můžeš tuto schopnost nechat vyniknout tím, že ji předvedeš formou, která je snadno pochopitelná. Existuje několik způsobu, jak to udělat.

  • Můžeš svou schopnost jednoduše kategorizovat jako základní, středně pokročilou či vysoce pokročilou.
  • Můžeš využít Evropský referenční rámec, který studenty navštěvující jazykové kurzy rozděluje do tří základních kategorií: uživatel základů jazyka, samostatný uživatel a zkušený uživatel. Každá z těchto kategorií se pak dále dělí na dvě úrovně – A1/A2 pro základní, B1/B2 pro samostatné a C1/C2 pro zkušené uživatele.
  • Své znalosti cizího jazyka můžeš dále ohodnotit na úrovni jednotlivých kompetencí: čtení, psaní a mluvení.
  • Dále je možné uvést, kolik let se který jazyk učíš. Z toho si Tvůj potenciální zaměstnavatel může udělat představu o Tvé jazykové úrovni.
  • Pokud vlastníš jazykový certifikát svědčící o Tvých dovednostech, neváhej k životopisu přiložit jeho kopii!

Zkrátka, multilingvní uchazeči jsou často vnímáni jako velmi schopní pracovníci a Jazyková škola Brno PELICAN může tuto věc jedině potvrdit z vlastních zkušeností i ze zkušeností svých studentů, navštěvujících firemní vzdělávání, pomaturitní jazykové studium či klasické jazykové kurzy.

Proto se ujisti, že z Tvého životopisu bude patrné, že jsou Tvé jazykové schopnosti na skutečně vynikající úrovni. Oproti lidem, kteří žádné cizí jazyky neovládají, tak máš mnohonásobně vyšší šanci, že najdeš práci svých snů!