Proč by měl být lektor aktivní na sociálních sítích

0
1137

Projekt aPLaNet

Jazyková škola PELICAN v Brně se stala partnerem zajímavého projektu aPLaNet. Cílem tohoto projektu se stala snaha přiblížit lektorům cizích jazyků (klasické kurzy, individuální kurzy, učitelé ve školách, učitelé zaměřující se na pomaturitní studium, …), učících po celé Evropě, jak lze využívat sociální sítě pro účely dalšího profesního rozvoje, a to vytvořením funkčních osobních vzdělávacích sítí.

Výstupem tohoto projektu je podrobný průvodce, který lektorům pomůže pochopit hlavní výhody ve světě internetových možností a sociálních sítí. Za pomocí praktických a jasných příkladů příručka aPLaNet vysvětluje, jakým způsobem mohou být tyto nástroje využity ve prospěch vyučujícího, ať už se jedná o výuku přímo ve škole nebo o firemní vzdělávání. Dochází díky tomu jednak ke zvýšení digitální gramotnosti lektora, ale také nabízí řešení, jak sociální sítě zapojit do výuky a svého profesního růstu.

Tradiční podoba výuky

Tradiční podoba výuky je odjakživa asi taková: žáci a učitel se se svými studenty setkává ve třídě. Při výuce využívají učebnice a pracovní sešity, podle kterých se studenti učí slovní zásobu a gramatiku. Lektor může pro poslechová cvičení využívat CD přehrávač.

Profesní „růst“ lektora je pak zajištěn nařízením. Letor se několikrát do roka zúčastní školení. Jedná se však o pasivní přístup a spíše než by směřoval k profesnímu rozvoji pedagogů, zapříčiňuje profesní stagnaci lektorů. Je proto na každém z učitelů, aby využil dalších možností, které se mu nabízejí, aby nahlédl za hranice tradičního přístupu a využij nových zdrojů a inovativních nástrojů.

V souvislosti s nástupem nových technologií a nových možností vzdělávání s pomocí internetového připojení dochází k setkávání lidí a utváření online komunit na sociálních sítích. Jazyková škola PELICAN Brno tyto platformy využívá pro komunikaci zejména se studenty, navštěvující pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků.

Naše otázka tedy zůstává stejná. „Proč by měli být na internetu aktivní právě učitelé, když celkový obraz sociálních sítí je spíše negativní a je dokonce mnohdy považován za nebezpečné prostředí?“

Přínos sociálních sítí

Hlavním důvodem a přínosem sociálních sítí je zejména snadnost, s jakou mohou členové dané skupiny sdílet a nacházet informace. Neocenitelná pro lektory je taky možnost sbírat od studentů okamžitou zpětnou vazbu, žádat studenty o postřehy a názory na nápady, myšlenky a dále je spolu rozvíjet. Mohou zde sdílet své zájmy, posilovat osobní vztahy ve studijní skupině a taky posilovat motivaci. Lze díky nim taky monitorovat docházku do jednotlivých kurzů, čehož firemní jazyková výuka v Brně využívá.

Jedná se o významnou formu učení bez časového omezení, jelikož je můžeme používat neomezeně, kdykoliv a po jakoukoliv dlouhou dobu. Využití sociálních sítí ve vzdělávacím prostředí nám může připomenout návštěvu učitelského kabinetu. Rozdíl je však v tom, že se student nemusí fyzicky dostavit do budovy školy, ale sezení probíhá díky online kontaktu. S tím je spojená další výhoda online kontaktu, a to možnosti setkávání se s lidmi z celého světa.

A jaké jsou názory lektorů, kteří pilotáž aPLaNet absolvovali?

Lektoři se vesměs shodují na odpovědi, že se díky projektů dozvěděli o nových přístupech, které mohou ve svých hodinách využívat a které jim usnadňují komunikaci se svými studenty. „Zároveň díky těmto nástrojům můžeme sdílet učební materiály s dalšími lektory – a to v rámci celého světa. Můžeme se vzájemně obohatit, ať už jinými úhly pohledu či doporučenými nástroji,“ říká Jale, který učí angličtinu v Turecku.

Podobný názor zastává taky Tomáš, jehož dominantou v naší škole je pomaturitní angličtina. „Vždycky jsem zastával názor, že sociální sítě mají spíše negativní dopady. Teď pro mě ale představují most mezi kolegy a mnou a díky projektu aPLaNet jsem zjistil, že převažuje ta stránka prospěšná. Víte, jak se to říká. Internet je špatný pán, ale dobrý sluha. Ve stručnosti, tento projekt rozšířil moje obzory v oblasti výuky a vzdělávání,“ dodává Tomáš.