Co přináší režim Ukrajina?

0
1404

Stále častěji se v našich končinách setkáváme se zaměstnanci cizích národností, a to zejména z Ukrajiny. Valná většina z nich bohužel na našem území pobývá na základě polského pracovního víza, které je ovšem neopravňuje v naší zemi pracovat.

Eliminovat ovšem tyto načerno přijaté zaměstnance je velmi těžké, a proto se Česká republika snaží, co možná nejvíce vyjít vstříc jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům z Ukrajiny, kteří se rozhodnou pracovat v naší republice.

Jedním z milníků může být i takzvaný režim Ukrajina, který pomáhá rozmisťovat kvalifikované pracovníky právě z Ukrajiny do tuzemských společností, a to za jasných pravidel, která jsou srozumitelná všem zúčastněným stranám.

Daný projekt má za cíl sehnat, co možná největší množství kvalifikovaných pracovníků do pozic, které jsou neobsazené či o ně dlouhodobě nikdo z českých pracovníků nejeví zájem.

Právo zařadit se do tohoto režimu, má každý podnikatel, který nemá závazky z podnikání po splatnosti, podniká na našem území alespoň dva roky a je registrovaným plátcem zdravotního a sociálního pojištění.

Pro koho je tento režim určen?

Jak již bylo řečeno, daný projekt Ukrajina je určen především zaměstnavatelům, kteří se do něj po splnění podmínek mohou zařadit a požádat tak o zaslání kvalifikovaného pracovníka či pracovníků přímo do jeho firmy, a to naprosto legálním způsobem, včetně všech podstatných smluv a ujednání.

Uchazeči o zaměstnání tak získají termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu, která jim bude umožňovat, jak legální pobyt na našem území, tak i možnost pracovat na konkrétní pozici.

Zaměstnanecká karta je na základě žádosti vyřizována na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě či ve Lvově. Hlavním benefitem tohoto programu je fakt, že na vyřízení zaměstnanecké karty nemusí uchazeči čekat tak dlouhou dobu, jako tomu je za normálních okolností.

Kvóta, kterou naše republika stanovila pro přijímání žadatelů o zaměstnání z Ukrajiny je 9 600 uchazečů ročně.

Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny se zaměstnavatelům vyplatí

Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny se zaměstnavatelům velmi vyplatí. Výhodou tohoto režimu je kromě jiného i fakt, že zaměstnavatelé nemusí v žádném případě žádat o termín pohovoru za pomoci systému Visapoint, nýbrž budou ze strany úřadu či daného konzulátu osloveni.

Daný projekt tak šetří čas a peníze nejen samotným zaměstnavatelům, ale i těm, kteří o zaměstnání usilují. V současné době je situace v řadě českých firem více než tristní, a to zejména proto, že ačkoliv klesá nezaměstnanost, některé pozice i přesto nedají obsadit tuzemskými pracovníky.

Zejména z tohoto důvodu jsou poté zaměstnavatelé více méně nuceni, přijmout pracovníka ze zahraničí, kterých je i v důsledku špatné ekonomické a sociální situace na Ukrajině, více než dost.

Chcete vědět o projektu Ukrajina víc nebo přímo pomoci s žádostí do projektu Ukrajina? Obraťte se na naši pracovní agenturu IRS Czech, která vám s tím pomůže a doporučují i další možnosti, jak si co nejdříve zajistit nové pracovníky.