Při realizaci dopravního značení je potřeba dodržet veškeré zákonné předpisy

0
837

Protože aplikace kvalitního dopravního značení je jednou z nejdůležitějších součástí provozu na silnicích, musí být toto značení zcela jednoznačné a srozumitelné. Z tohoto důvodu je s takovým značením spojena poměrně rozsáhlá legislativa. Většinou se zde bavíme o provozu na pozemních komunikacích, kde je vše záležitostí třeba obcí, pokud se jedná o komunikace obecní. V mnoha případech ale potřebují kvalitního dopravního značení využít soukromé subjekty.

Na kvalitě realizace záleží

Příkladem může být třeba klasické parkoviště, které najdete u řady firem. Také v tomto případě je potřeba pamatovat na instalaci a celou realizaci dopravního značení. Vždy je důležité, aby celý projekt měla na starosti specializovaná firma.

Ať už budete poptávat dopravní značení v Brně nebo kdekoliv jinde, je nutné zvolit takovou realizační firmu, která má s těmito projekty zkušenosti. Celý projekt je totiž potřeba vypracovat od vlastní projektové dokumentace až po zajištění jeho realizace. U dopravního značení se bavíme o:

  • Svislém dopravním značení
  • Vodorovném dopravním značení

Kvalifikovanou realizační firmu je důležité vybírat zejména z toho důvodu, že jak jsme již nastínili v úvodu, je nutné se držet všech platných právních předpisů a v neposlední řadě také dodržet veškeré technické normy.

Kdy používáme jaký typ dopravního značení?

Výše jsme zmínili dva typy dopravního značení, a tím prvním je svislé dopravní značení. V tomto případě hovoříme o klasických dopravních značkách. Musejí být umístěny tak, aby byly dostatečně viditelné. V některých případech mohou být také přenosné, a to třeba u značení dočasného, například na stavbách.

Dále je tady značení barvou přímo na komunikaci. V tomto případě se jedná o dopravní značení vodorovné. Pokud jsme zmiňovali jako příklad parkoviště, tak v tomto případě může jít třeba o vymezení parkovacích míst. Také to má svá pravidla.