Přednosti a úskalí home office a home workingu. Co je výhodnější?

0
1223

Home office a home working jsou pojmy, které mohou mnohým splývat. Nejde však o synonyma, ale každý z pojmů má odlišný význam. Home office patří k benefitům, které nabízí někteří zaměstnavatelé svým zaměstnancům. Jedná se o občasnou práci z domu. Oproti tomu home working označuje dlouhodobou či trvalou práci z domu. Zaměstnanec v tomto případě odpracuje z domova zhruba 90% pracovní doby či více. Pochopitelně v řadě povolání nelze práci z domu vykonávat vůbec. Zaměříme se však jen na případy, kdy je home office a home working možný.

Home office či home working?

Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Pokud máte možnost pracovat z domu, bude se vám hodit naše srovnání home office a home workingu. Co je výhodnější?

Home office

Občasná práce z domu vám umožňuje snáze skloubit práci a rodinu. Jelikož jde o krátkodobou záležitost, tak nejste odtrženi od svých kolegů a stále zůstáváte v obraze ohledně dění ve firmě. Hlavní je vykonat přidělenou práci, ale organizace času je zcela na vás. Občas je práce z domu příjemná změna, při níž kromě práce stihnete snáze zařídit i rodinné záležitosti či péči o domácnost.

Home working

Při dlouhodobé práci z domova narážíte na řadu úskalí, která při občasném home office nevidíte. Zorganizovat si čas je mnohem náročnější. Stejně tak je obtížné se přimět k práci. Nejvíce potíží vám zpravidla přináší členové rodiny. Obvykle se totiž chovají tak, jako kdybyste měli volno. Kladou na vás více požadavků. Neuvědomují si, že i když jste fyzicky doma, tak jste vlastně část dne v práci. Větší nároky na vás klade i zaměstnavatel. Ten si zase neuvědomuje, že i při práci z domu máte určitou časově omezenou pracovní dobu. Home working neboli dlouhodobá práce z domova tedy rozhodně není pro každého a má řadu nevýhod. Přesto tento způsob práce může někomu vyhovovat. Stačí jen překonat některá úskalí.

Jak zvládnout home working?

K dlouhodobé práci z domova potřebujete především dostatek sebedisciplíny a organizačních schopností. Stanovte si čas, kdy se budete věnovat pouze práci. Rodině vysvětlete, že v tuto dobu vás nesmí vyrušovat. Zbytek dne věnujte rodině a svým koníčkům. Se šéfem si dohodněte dobu, kdy bude možné vás např. telefonicky kontaktovat. Občas se sejděte s kolegy, abyste neztratil přehled o dění ve firmě.