Pracovníci z Ukrajiny s diplomem a bez

0
1353

Podle dlouhodobých statistik nezaměstnanost v České republice každým rokem klesá, ovšem i přesto je spousta společností, které mají potíže s obsazením svých pracovních míst. To souvisí s vývojem pracovního trhu, kdy většina mladých dává přednost studiu.

Proto následně klesá počet méně kvalifikovaných pracovníků, kteří by byly ochotni pracovat na dělnických pozicích. I když se to většina firem, které jsou závislé na méně kvalifikované pracovní síle řešit, moc se nedaří.

Nepříznivý trend je hlavně v oblasti stavebnictví, v průmyslu a zemědělství. Díky tomu, že v rámci EU je otevřený pracovní trh snaží se firmy situaci řešit náborem zaměstnanců z Ukrajiny nebo jiných států v rámci EU.

Právě u našich východních sousedů máme stále výhodu rozvinutější ekonomiky a lepších podmínek, které ukrajinští pracovníci doma nemají.

Vzhledem k tomu, že poptávka po pracovnících z Ukrajiny je vysoká, do hry se zapojují ilegální skupiny, které využívají toho, že k nám na základě pracovního povolení z Polska převážejí dělníky z Ukrajiny. Následně však naráží na České zákony, které tuto praktiku neumožňují.

Pokud podnikatel využije služeb těchto skupin může v krátkém horizontu ušetřit, ovšem jen do okamžiku, než přijde kontrola a následné vysoké sankce.

Proto je výhodnější poptávku pracovníků z Ukrajiny řešit s oficiálními pracovními agenturami, jako je např. IRS Czech, která zajistí nejen potřebné pracovníky, ale zároveň vyřídí i všechna potřebná víza, jako je např. zaměstnanecká karta nebo modrá karta pro kvalifikované pracovníky.

Máte zájem o kvalifikované pracovníky z Ukrajiny?

Hledáte do své firmy pracovníky na pozice, které již vyžadují určité vzdělání a praxi? I tato situace se dá řešit kvalifikovanými pracovníky z Ukrajiny. V tomto případě se opět můžete obrátit na agenturu IRS Czech, která má rozsáhlou databázi odborníků z různých oborů z Ukrajiny.

V případě kvalifikovaných zaměstnanců vstupuje do hry také ověření vzdělání nebo tzv. proces nostrifikace. I s tímto procesem vám agentura IRS Czech dokáže pomoci. V rámci celého procesu dochází k ověření dosaženého vzdělání v některé ze vzdělávacích institucí v ČR.

Pokud je celý proces nostrifikace vzdělání úspěšný zaměstnanec obdrží tzv. modrou kartu, která prokazuje jeho vysokou odbornost a má platnost 3 roky.

Vyřízení také napomáhá nový projekt – režim Ukrajina, který umožňuje firmě v ČR vytipovat dopředu vhodné pracovníky ze zahraničí pro svá pracovní místa. Následně stačí opět oslovit naši agenturu IRS Czech, která vybraným uchazečům pomůže s rychlejším vyřízením potřebných pracovních víz do ČR.

Co je to režim Ukrajina

Díky novému projektu – Režim Ukrajina je možné v rámci České republiky zaměstnat až 7600 pracovníků jako tzv. kmenové pracovníky ve firmě. Projekt je zaměřen právě na pomoc firmám, které mají obtíže s obsazením svých pracovních pozic. Režim Ukrajina mohou podniky využít každý rok a při jeho využití máte jistotu, že si ušetříte hodně starostí i s kontrolami ze strany cizinecké policie.

Nevyužívejte levnou pracovní sílu z Ukrajiny s Polskými pracovními vízy. Raději využijte služeb zkušené pracovní agentury IRS Czech, která s vámi vše probere a případně zajistí kompletní zprostředkování nových zaměstnanců.