Otcovská dovolená schválena! Kdo na ni má nárok?

0
2179

Skvělou zprávou a pro všechny budoucí tatínky je, že od roku 2018 se zavádí týdenní otcovská dovolená. V jejím průběhu si tátové užijí své čerstvě narozené ratolesti a pomohou své partnerce s péčí o ně. Otcovskou dovolenou si může nárokovat jen muž zapsaný v matrice jako otec dítěte během šestinedělí (6 týdnů od porodu). Po dobu otcovské dovolené budou tátové pobírat tzv. příspěvek na otcovskou poporodní péči. Ten činí 70 % z denního vyměřovacího základu. Jde vlastně o jakousi obdobu peněžité pomoci v mateřství, kterou matka dítěte pobírá zpravidla 28 týdnů během tzv. mateřské dovolené. Má to však háček, protože zdaleka ne všichni otcové mají na čerpání příspěvku nárok.

Získáte příspěvek na otcovskou poporodní péči nebo ostrouháte?

Pro nárok na čerpání příspěvku na otcovskou poporodní péči platí obdobné podmínky jako u peněžité pomoci v mateřství. Peníze dostane jen ten, kdo si hradil nemocenské pojištění. V případě otců bude však vyžadována kratší účast na nemocenském pojištění. Jedná se o období alespoň tří měsíců bezprostředně před nástupem na otcovskou dovolenou. U matek je požadována platba nemocenského pojištění minimálně za 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Co z toho vyplývá? Nárok na příspěvek nemají převážně živnostníci neodvádějící pro ně dobrovolné nemocenské pojištění. Rovněž někteří zaměstnanci pracující na dohody ostrouhají. Pokud kupříkladu pracujete jen na dohodu o provedení práce a vaše mzda nepřesáhne 10 000,- Kč za měsíc, na otcovský ani mateřský příspěvek nedosáhnete.

Kde si můžete o otcovský příspěvek zažádat?

Chcete-li příspěvek na otcovskou poporodní péči pobírat, je třeba si o ni zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště.

Jakou částku dostanete?

Výše příspěvku na otcovskou poporodní péči neboli otcovský příspěvek bude určen shodným způsobem jako výše peněžité pomoci v mateřství. Jde o 70 % denního vyměřovacího základu. U zaměstnanců se denní vyměřovací základ vypočítá vydělením započitatelného příjmu za rozhodné období počtem kalendářních dnů rozhodného období. V případě OSVČ se denní vyměřovací základ určuje z úhrnu měsíčních vyměřovacích základů pro úhradu záloh na pojistné v rozhodném období (předchozí kalendářní rok). Denní vyměřovací základ však bývá zredukován, pokud přesáhne určitou stanovenou výši. Podrobnější informace vám podají pracovníci OSSZ.