Otcovská dovolená schválena! Kdo na ni má nárok?

0
2132

Skvělou zprávou a pro všechny budoucí tatínky je, že od roku 2018 se zavádí týdenní otcovská dovolená. V jejím průběhu si tátové užijí své čerstvě narozené ratolesti a pomohou své partnerce s péčí o ně. Otcovskou dovolenou si může nárokovat jen muž zapsaný v matrice jako otec dítěte během šestinedělí (6 týdnů od porodu). Po dobu otcovské dovolené budou tátové pobírat tzv. příspěvek na otcovskou poporodní péči. Ten činí 70 % z denního vyměřovacího základu. Jde vlastně o jakousi obdobu peněžité pomoci v mateřství, kterou matka dítěte pobírá zpravidla 28 týdnů během tzv. mateřské dovolené. Má to však háček, protože zdaleka ne všichni otcové mají na čerpání příspěvku nárok.

více v článku...

Získáte příspěvek na otcovskou poporodní péči nebo ostrouháte?

Pro nárok na čerpání příspěvku na otcovskou poporodní péči platí obdobné podmínky jako u peněžité pomoci v mateřství. Peníze dostane jen ten, kdo si hradil nemocenské pojištění. V případě otců bude však vyžadována kratší účast na nemocenském pojištění. Jedná se o období alespoň tří měsíců bezprostředně před nástupem na otcovskou dovolenou. U matek je požadována platba nemocenského pojištění minimálně za 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Co z toho vyplývá? Nárok na příspěvek nemají převážně živnostníci neodvádějící pro ně dobrovolné nemocenské pojištění. Rovněž někteří zaměstnanci pracující na dohody ostrouhají. Pokud kupříkladu pracujete jen na dohodu o provedení práce a vaše mzda nepřesáhne 10 000,- Kč za měsíc, na otcovský ani mateřský příspěvek nedosáhnete.

Kde si můžete o otcovský příspěvek zažádat?

Chcete-li příspěvek na otcovskou poporodní péči pobírat, je třeba si o ni zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště.

Jakou částku dostanete?

Výše příspěvku na otcovskou poporodní péči neboli otcovský příspěvek bude určen shodným způsobem jako výše peněžité pomoci v mateřství. Jde o 70 % denního vyměřovacího základu. U zaměstnanců se denní vyměřovací základ vypočítá vydělením započitatelného příjmu za rozhodné období počtem kalendářních dnů rozhodného období. V případě OSVČ se denní vyměřovací základ určuje z úhrnu měsíčních vyměřovacích základů pro úhradu záloh na pojistné v rozhodném období (předchozí kalendářní rok). Denní vyměřovací základ však bývá zredukován, pokud přesáhne určitou stanovenou výši. Podrobnější informace vám podají pracovníci OSSZ.