Nezapomeň, „We Are One“!

0
1524

Kdo by neznal Jazykovou školu PELICAN. Jazykovka v Brně, jejíž logem se stal žlutý pták, sídlem centrum Brna a poznávacím symbolem velká spousta úsměvů všude kolem, byla založená už v roce 2002. PELICAN poctivě budoval své jméno i pověst, v roce 2008 rozšířil nabídku svých služeb a stal se vzdělávacím centrem dospělých, mládeže a dětí.

PELICAN nabízí rozmanité možnosti v oblasti vzdělávání. Díky své dlouholeté tradici nasbíral zkušenosti s výukou jazyků, na základě nabytých zkušeností vyvíjí nové učební metody a pomůcky pro vzdělávání i pedagogy a rozvíjí digitální a multimediální metody učení.

Široká veřejnost je u PELICANA obohacována o jazykové dovednosti díky pestré nabídce veřejných jazykových kurzů – individuálních i skupinových kurzů nejrůznějších pokročilostí, včetně příprav na jazykové zkoušky.

Absolventi středních škol – ať už ti nerozhodní, hledající kompromis mezi prací a vysokou školou nebo prostě studenti, toužící po jazykovém vzdělávání, nacházejí u PELICANA plnohodnotnou možnost vzdělávání, když začnou navštěvovat pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků.

Mimo jiné se PELICAN dále specializuje na firemní vzdělávání. Jedná se o investici do zaměstnanců, která se zaměstnavatelům v buducnosti mnohonásobně vrátí – a zejména vedení velkých společností si tento trend posledních let stále více uvědomují. PELICAN poskytuje firemní kurzy angličtiny ale i dalších méně obvyklých jazyků, jako jsou např. arabština, vietnamština nebo třeba firemní výuka češtiny pro cizince.

Výuka probíhá od počáteční analýzy společnosti, ústní testování vstupních jazykových dovedností zaměstnanců a jejich rozřazení do studijních skupin, až po samotnou realizaci výuky, sledování docházky i průběžných studijních výsledků. Jako bonus po absolvování kurzu získá každý účastník možnost složit státní jazykovou zkoušku úrovně B2 nebo C1 v rámci ceny kurzu.

A že by snad tímto měly ambice žlutého ptáka PELICANA končit? Zdaleka ne.Dalším zlomovým momentem školy se stává období, kdy na jazykovou školu – jazykové kurzy, pomaturitní studium i firemní vzdělávání navazuje nezisková organizace Spolek PELICAN.

Právě díky Spolku má PELICAN možnost partnersky se zapojit do evropských vzdělávacích projektů nebo mezinárodní projekty sám koordinovat.

Mezi klíčové aktivity přitom patří podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím zavádění vlastních inovativních metod výuky s cílem usnadnit integraci imigrantů v České republice.

WeR1

Jedním z projektů, jehož cílovou skupinou jsou právě cizí státní příslušníci, přicházející v těchto dnech do Evropy, je projekt We Are One, jehož partnerem se Spolek PELICAN stal. Lidé přicházející z různých částí světa často nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce, a to z důvodu neznalosti jazyka dané země spojené s neznalostí prostředí.

Projekt WeR1 si dává za cíl propojit výuku cizího jazyka s předáváním informací o ekonomickém, sociálním i kulturním prostředí v zemích Evropské unie.Klíčovým výstupem projektu bude Sada nástrojů pro práci ve třídě, která bude dostupná on-line a zároveň určená k tisku a distribuci.

Kromě sady pomůcek a nástrojů bude díky projektu vytvořena taky příručka pro překonávání negativních stereotypů a interkulturnímu porozumění, průvodce pro pedagogy při sestavování kurzu a videomateriály představující jednotlivé aktivity.

Zapojit se můžeš i Ty

Navštěvuješ u PELICANA jazykový kurz, pomaturitní studium nebo jsi prostě jen narazil na tento článek a možnost aktivního zapojení se do evropských vzdělávacích projektů – a tedy věcí, které mají smysl, Tě zajímá? Neváhej se na nás obrátit – emailem, telefonicky nebo osobně v kanceláři naší školy. Přečti si více o projektech, na kterých se Spolek PELICAN podílí, a nezapomínej: „We Are One!“

Tvůj PELICAN