Neboj se studovat ve student-friendly městě!

0
1082

Brno. Město, které vždy po letních prázdninách ožije nevídanou atmosférou. Ptáš se proč? Důvodem je jeho počet univerzit, středních, vysokých i jazykových škol. Student-friendly, i tak je označováno naše malebné Brno.

Proto ho užívej plnými doušky, ať už studuješ právo, medicínu nebo třeba pomaturitní studium na některé z místních jazykovek.

Jen co začne nový semestr, studenti běhají po městě a hledají ten nejhezčí poznámkový zápisník. A když se setmí, zaplní se ulice usměvavými lidmi, aby si užili mládí, svobody a pravého brněnského studentského života.

A co když si chceš taky užít trochu toho brněnského studia, ale vysoká škola pro Tebe není to pravé ořechové? Jazyková škola PELICAN, sídlící v centru Brna, nabízí jazykové kurzy pro nejširší veřejnost. Již zmíněné pomaturitní studium angličtiny nebo němčiny, firemní jazykové kurzy i klasické jazykové kurzy.

Stejně jako studentské Brno, i Jazyková škola Brno PELICAN je tady pro všechny. Nebojte se studovat jazyky, nebojte se žít Brno, ať už je Vám dvacet nebo šedesát! Pravidelné návštěvy jazykové školy přináší spoustu výhod. A otevření dveří do světa i k lepším pracovním příležitostem není zdaleka všechno. Podívejte se s námi na pár z nich!

Studium jazyků zlepšuje naši paměť a schopnost koncentrace

Učením jazyků posilujeme nervové spoje v našem mozku, což znamená, že informace v něm pak proudí mnohem rychleji. Tím se nejen zlepšuje naše schopnost přemýšlet, ale také naše krátkodobá i dlouhodobá paměť. Kurz španělštiny Ti tak po několika lekcích začne přinášet mnohem víc než jen “Hasta la vista!”.

Pravidelné studium jazyků může pomoci také naší schopnosti se soustředit. Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří pravidelně navštěvují jazykové kurzy, jsou schopni se soustředit v průměru o 20 % déle než ti, kteří se nikdy žádný jazyk neučili.

Studium jazyků zlepšuje naše matematické schopnosti

Je prokázáno, že lidé, kteří se učí jeden nebo více jazyků, přemýšlejí rychleji než ti, kteří ovládají pouze svou mateřštinu. Vyřešit jednoduché matematické úlohy jim trvá v průměru o půl sekundy kratší dobu než těm, kteří se studiu jazyků vůbec nevěnují.

Výzkumy, které se prováděly na amerických základních školách, zase prokázaly, že žáci, kteří po dva roky navštěvovali kurzy němčiny, si vedli v matematických testech znatelně lépe než jejich spolužáci, kteří žádný jazykový kurz nenavštěvovali.

Podle odborníků z Michiganské univerzity stačí se studiu jazyka věnovat pouze hodinu a půl týdně po dobu půl roku k tomu, abyste na sobě tyto účinky pocítili. Zkrátka, stačí se zapsat do půlročního jazykového kurzu, abyste se mohli cítit chytřejší!

Studium jazyků funguje jako prevence duševních poruch

Američtí psychologové zjistili, že mezi dětmi, které se od malička věnují studiu jazyků, se vyskytuje mnohem méně projevů agresivního chování ve srovnání s těmi, které žádné cizí jazyky nestudují. Stejně tak je méně často trápí pocity smutku a osamělosti.

Studium jazyků je také skvělou prevencí stařecké demence a jiných kognitivních poruch. Podle výzkumů dochází u lidí, kteří během svého života navštěvovali jazykové kurzy, k nástupu demence v průměru o čtyři roky později. Chceš svůj mozek udržet dlouho fit? Zapiš se například do kurzu japonštiny, který bude pro Tvoje mozkové buňky pořádným tělocvikem!