Nadace DRFG Davida Rusňáka získala v Německu významnou cenu

0
733

Brněnská investiční skupina DRFG Davida Rusňáka už několik let finančně podporuje nejen svou nadaci, ale také festival Meeting Brno. Nadace a festival jsou úzce provázané, protože ředitelem nadace a zástupcem ředitele festivalu je jedna a ta samá osoba – David Macek. Akce vznikla právě na jeho popud, inspiroval se totiž „Poutí smíření“, jenž připomíná poválečný odsun brněnských Němců. Vyčerpávající pochod z Brna směrem k rakouským hranicím tehdy nepřežila desetina z dvaceti tisíc odsunutých lidí.

David Macek svůj záměr v roce 2015 představil svým přátelům a také vedení města Brna a tím se zrodil festival Meeting Brno, kterého se každý rok účastní tisíce lidí. Akce se snaží se najít pojítka v kulturní náboženské, a také názorové jinakosti. Podle Macka totiž každý dialog začíná setkáním, které jedině může vést k vzájemnému poznání a porozumění. Více na webu nadace.cz

Nadace DRFG Davida Rusňáka získala medaili smíření

DRFG Davida Rusňáka se nezabývá pouze fondy či dluhopisy, za dobu své existence totiž významně podporuje také řadu sportovních, dobročinných a kulturních akcí. Multižánrový festival Meeting Brno je právě jednou z nich a za svou činnost v srpnu roku 2019 obdržel v Německu medaili smíření od Hanse Schütze.

Tato významná cena je udílena osobnostem, které se zasloužily o dobré česko-německé vztahy, z Čechu už ji v minulosti obdrželi také kardinál Miloslav Vlk nebo někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Letos cenu získal Jaroslav Ostrčilík a David Macek, oba úzce spjati s brněnským festival. Prvně jmenovaný jako duchovní otec myšlenky a ten druhý jako současný viceprezident festivalu a zároveň také ředitel Nadace DRFG, která akci finančně podporuje. Macek ale řekl, že více než samotné medaile si mnohem více váží partnerství a spolupráce s německou stranou, která se na programu festivalu také podílí.