Jak platit nejnižší poplatky (spread) na měnových trzích?

0
1110

Foreign exchanges zkráceně Forex se řadí k nejvýznamnějším finančním trhům s nejvyšší likviditou. Jde o vydělávání na měnových trzích. V současnosti je již obchodování s cizími měnami dostupné nejen velkým, ale i drobným investorům. Souvisí to s rozmachem elektronické formy obchodování. Chcete-li pohodlně vydělávat na Forexu, neobejdete se bez pomoci odborníka. Tím je broker, s nímž uzavřete tzv. kontrakt na vyrovnání rozdílů neboli CFD. Následně můžete začít se spekulativním obchodováním na pohyb různých klasických měn či kryptoměn, které představují podkladové aktivum. Avšak dříve než se do vydělávání na Forexu pustíte, pečlivě si prostudujte obchodní podmínky brokera. Zvláštní pozornost věnujte výši poplatků označovaných jako spread. Jestliže budete poplatky bagatelizovat, můžete zbytečně přicházet o peníze. Dojde totiž k tomu, že vysoký spread vaše výnosy výrazně sníží.

Co je přesně spread?

Dříve než se zaměříme na to jak platit co nejnižší spread a který broker vám to umožní, blíže se s tímto pojmem seznámíme. Spread je uváděn v jednotkách pip a představuje obchodní rozpětí, které lze definovat jako rozdíl mezi ask (poptávkovou cenou) a bid (nabídkovou cenou). Zjednodušeně řečeno jde o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Broker vydělává na spreadu a vy mu jej platíte v případě nákupu měnového páru. Spread lze rozdělit na dva druhy – fixní a variabilní. Fixní spread je pevně daný, neměnný v průběhu obchodního dne. Oproti tomu v případě variabilního spreadu může docházet k jeho změně podle momentální situace na trhu.

Neplaťte zbytečně vysoké poplatky. Jak na to?

Chcete-li platit co nejnižší spread, je třeba si uvědomit následující skutečnost. Existuje přímá úměra mezi likviditou měny a spreadem. Co z toho plyne? Vysoké spready platíte při nákupu měnových párů s nízkou likviditou (málo obchodovaných). Čím více je však měnový pár obchodován, tím nižší spread hradíte. Z tohoto hlediska bývá nejvýhodnější obchodovat měnové páry jako jsou EUR/USD či USD/JPY.

Který broker nabízí nízký spread?

Držet se výše uvedené rady ohledně nákupu měnových párů s vysokou likviditou však není vše. Významnou roli hraje i výběr forex brokera neboli makléře. Některý broker nabízející nízký spread vybírá komisní poplatky. To samo o sobě by vás nemělo odradit. I přes úhradu komisního poplatku vás celkově zaplacená částka může vyjít levněji než u brokerů bez komise. Rovněž lze využít i výhod prémiového systému, který poskytuje třeba 4xbroker.