Hurá za exotikou aneb nové trendy v jazykovém vzdělávání

0
1038

Když se zaměříme na otázku mimoškolního vzdělávání, co Vás napadne, jako první věc, kterou se lidé dobrovolně učí? Jsou to nejrůznější jazyky, od angličtiny a němčiny, až po novořečtinu a čínštinu.

A když mluvíme o mimoškolním vzdělávání, řadíme k němu v tomto případě i pomaturitní studium jazyků, které po úspěšné maturitě volí stále více čerstvých absolventů. Za částečným příbytkem z části stojí demografický faktor, jisté však také je, že právě mladá generace si je nejvíce vědoma nového multikulturního světa. Zkrátka, znalost jazyků nám ulehčí náš život, ať už se chystáme do světa nebo ne.

Díky internetovému připojení totiž svět tak trochu sám přichází za námi. Cizími jazyky jsme obklopeni, a to ani nemusíme vyrazit z vlastního domu. Cizojazyčné nápisy a návody i nové technologie, které se neustále vyvíjí. V souvislosti se všemi výše uvedenými informacemi roste i poptávka po jazykovém vzdělávání.

O jazykových trendech v jazykovém vzdělávání jsme se bavili se zaměstnanci Jazykové školy PELICAN. Tato škola, sídlící v centru Brna sbírá zkušenosti s výukou už od roku 2002 a účastníkům svých kurzů tak nabízí dlouholetou tradici i vlastní metody v jazykovém vzdělávání. Jazyková škola Brno PELICAN je jasným důkazem toho, že z vlastního vzdělávání lze učinit oblíbený koníček.

Investice do zaměstnanců

„Za největší překvapení posledních let považujeme prudký nárůst poptávky po kurzech, jejichž podstatou je vzdělávání zaměstnanců přímo na pracovišti – tedy firemní vzdělávání,“ říká metodička jazykové školy Martina. „Souvisí to samozřejmě s globalizací hospodářství. Stále více společností z různých států světa otevírá v naší republice menší pobočky a taky čistě české firmy stále více komunikují s trhem „venku“.

Zaměstnavatelé si jsou správně stále více vědomi toho, že investice do svých zaměstnanců v tomto směru se jim mnohonásobně vrátí. Za posledních pár let se poptávka po těchto kurzech zvýšila o více než 50 %,“ dodává Martina. Největší zájem přitom škola stále zaznamenává u kurzů angličtiny, dále jsou to kurzy němčiny a francouzštiny. Trendem posledních 3 let jsou taktéž kurzy asijských jazyků, tedy zejména kurzy japonštiny a čínštiny.

Zvýšení zájmu o jazyky

Jak již bylo řečeno, zvýšený zájem o studium jazyků se projevil taky u studentů, kteří navštěvují pomaturitní studium angličtiny a potěšující pro Jazykovou školu PELICAN je zejména to, že se jí několikátým rokem podařilo otevřít taky třídu pomaturitní němčiny.

„Jsme jedna z mála brněnských škol, kterým se podaří kapacitu pomaturitního kurzu německého jazyka naplnit,“ říká lektorka Veronika, která ve škole PELICAN učí od samotného založení. „Zvýšený zájem však registrujeme i u klasických veřejných kurzů, které navštěvují zejména dospělí studenti.

Snažíme se všem zájemcům o jazykové kurzy vyjít vstříc. U PELICANa se můžeme chlubit velmi malou „úmrtností“ studentů ve skupinách. Když někdo s kurzem začne, tak jej také dokončí,“ upřesňuje Veronika. „A to je zadostiučinění nejen pro organizační tým PELICANa, který kurzy koncipuje, ale taky pro nás, lektory. Znamená to, že odvádíme dobrou práci,“ dodává Veronika s úsměvem.

Nejen u firemního vzdělávání přitom shledáváme nárůst zájmu o exotičtější jazyky. Taky u veřejných kurzů se stále více setkáváme se zvyšující se oblibou asijských jazyků, ale taky třeba o kurzy arabštiny.

„Pro mě je největším překvapením to, že románské jazyky začínají svou oblibu překračovat angličtinu, němčinu i francouzštinu. Víte, jak se říká, že „pink is new black?“ Tak letos u PELICANa je „Spanish new English“, shrnuje Alicia, lektorka španělštiny u PELICANa.

Zájem o studium cizích jazyků zkrátka roste a spolu s rostoucí se poptávkou roste taky nabídka a kvalita nabízených služeb. U PELICANa najdete kurzy šité na míru, kvalifikované lektory a příjemnou atmosféru, která zapříčiní to, že se budete vzdělávat rádi. Neváhejte a přihlaste se do jazykového kurzu ještě dnes!