Historie čaje Matcha

0
1192

Jak už to tak u věcí s dlouhou historií bývá, určit nějaké konkrétní datum objevu japonského čaje Matcha není příliš reálné. To sice není dobrá zpráva pro milovníky jasně určených termínů, ale přesto to neznamená, že by tento oblíbený čaj neměl historii doloženou vůbec. Právě naopak. Jeho doložená cesta, alespoň podle dosavadních znalostí, je velmi zajímavá. Matcha totiž má za sebou celá staletí!

Zelený čaj Matcha sloužil lidstvu již před Kristem

Již v době 3 000 let před Kristem našli historici zmínky o mimořádné rostlině, která se používala k léčbě různých zdravotních potíží. Nejčastěji jsou zmiňovány horečnaté onemocnění a různé otoky, zejména končetin. Tyto konkrétní informace pocházejí z východních zemích a samozřejmě se jedná o čaj Matcha.

V této souvislosti je určitě vhodné si uvědomit, že Matcha slouží lidstvu celkem již po dobu okolo 5 000 let! To určitě není žádná náhoda, jelikož kdyby tento čaj neměl tak skvělé vlastnosti a léčivé účinky, nepochybně by již dávno upadl v zapomnění. Jenže to se nestalo, situace je naprosto opačná!

Kořeny čaje Matcha nejsou v Japonsku

Jak již nadpis tohoto odstavce napovídá, původ smaragdově zeleného prášku musíme hledat jinde, než v Japonsku. To je pro neznalé milovníky čaje dost možná velké překvapení, neboť všude je Matcha prezentován jako japonský zelený čaj. Ovšem zcela původně se sklízel na plantážích v Číně, přičemž do větší známosti se v této lokalitě dostal okolo roku 2 500 před naším letopočtem. Sice mu to nějakou dobu trvalo, ale postupně se Matcha „vypracoval“ na velmi oblíbený nápoj v celé velké Číně. Hodně k tomu přispěl buddhismus, konkrétně buddhističtí mniši.

Také jeden buddhistický mnich stojí za tím, že se Matcha rozšířil za hranice Číny. Jednalo se o japonského zenového mistra, který se jmenoval Eisei. Eisei totiž ve 12. století našeho letopočtu dovezl do Japonska semena prvního čajovníku, z jehož listů se zpracovává Matcha. Mnich Eisei se cílevědomě snažil rozšířit znalosti o čaji a také o jeho pěstování po celé zemi. Vyhledával místa, kde byla vhodná půda a klimatické podmínky pro jeho pěstování. Místní obyvatele také informoval o tom, jak o čajovník pečovat. Zrovna tak je seznamoval s přípravou blahodárného čaje a s jeho vlivy na lidský organismus.

Právě vliv zeleného čaje na člověka je podstatné zdůraznit, jelikož v té době šlo zejména o jeho léčebné účely. Také je nutné si uvědomit, že v té době plnily buddhistické kláštery a mniši, kteří je obývali, funkci center největší vzdělanosti. Včetně znalostí o léčení lidských neduhů. V tom nebylo Japonsko žádnou zvláštní výjimkou, protože podobnou funkci plnily v tuzemsku křesťanské kláštery. V těchto dobách se mnoho léčivých rostlin sušilo, jelikož tento bylinářský postup umožňoval jejich dlouhodobější skladování. Od sušení ke zpracování ve formě prášku již byl jenom krůček, neboť i práškové formy se často užívalo.

Od mnichů k vrchnosti a k samurajům

Zcela logicky získávala každá látka, která byla hojně mnichy používána, postupný věhlas. Japonský císař tedy nemohl Matcha přehlédnout. Navíc přibližně v 16. století našeho letopočtu se zelený čaj v prášku rozšířil mezi samuraji, kteří si práškový čaj Matcha oblíbili k čajovým obřadům.

Expanze čaje Matcha pokračuje

Ruku v ruce s postupným propojováním zemí v různých koutech světa byly objevovány různé zvyky, rostliny, pokrmy a nápoje. To ostatně všichni velmi dobře známe i ze současné doby, kdy se nové objevy velmi rychle šíří po celém světě. Proto nikoho nemůže překvapit, že se i japonský zelený čaj v prášku dostal mimo Asii. Na dobytí Evropy si ovšem musel počkat až do 20. století. Právě během této doby si začal získávat oblibu mezi evropskými milovníky čaje a také zdravé výživy.