Exekutorský úřad dokáže pomoci dlužníkům i věřitelům

0
2157

Každého z nás může někdy v životě potkat situace, v níž si neumí sám poradit a která se mu zdá být neřešitelná. Asi nejčastěji souvisí s finančními problémy. Nezáleží úplně na tom, na které straně pomyslné barikády se právě nacházíte. Tedy jste-li v celém zamotaném příběhu dlužníkem, jenž má finanční závazky k druhé osobě či osobám, nebo věřitelem, který má naopak vůči dlužníkovi pohledávku. Situace se velmi obvykle jeví jako zcela neřešitelná, protože ve vzduchu visí, hrůzostrašně znějící, slovo exekuce, ale i v této chvíli existují hned dvě možnosti, jak si poradit.

Soudní cesta

První z možnosti je obrátit se na soud. Soudní proces je ale většinou velmi zdlouhavý, a pokud jste se díky nesplaceným pohledávkám sami dostali do platební neschopnosti, tato cesta pro vás nebude dostatečně rychlá. Soudní spory bývají vleklé a výsledek je často nejistý.

Pomoc exekutorského úřadu

Mnohem rychlejší je obrátit se na exekutorský úřad, ten vše dokáže vyřešit mnohem rychleji. Má v ruce celou řadu účinných nástrojů, díky kterým lze dlužníka donutit ke splacení svých závazků. Soudní exekutor Ostrava Mgr. Pavla Fučíková zdůrazňuje, že urychlit celý proces mohou velmi snadno obě ze stran, tedy jak dlužník tak i věřitel. Dlužník, který se ke svým dluhům postaví a má snahu celou situaci vyřešit, se může přihlásit například právě na exekutorský úřad Ostrava a řádný postup zde konzultovat s odborníky. Věřitel může své pohledávky předat do řešení exekutorského úřadu a ten, na základě svých zákonných pravomocí, bude jeho jménem jednat.

Jaké jsou účinné kroky

Jaké kroky podnikne exekutorský úřad ve chvíli, kdy je mu případ svěřen? V první řadě osloví dlužníka a oznámí mu, že na něj byla uvalena exekuce. Ten, v případě, že nedisponuje financemi ve výši dlužné částky navýšené o náklady na exekutora, bude nucen odevzdávat část svého příjmu, jako splátku dluhu. Nemá-li peníze ani dostatečné příjmy, pak je exekutor oprávněn přistoupit k dalšímu kroku, tím je exekuce nemovitostí, ale i věcí nemovité povahy. Dlužník si pravděpodobně po přečtení těchto řádku začne zoufat, ale i pro něj existuje ještě jedno řešení. Po splnění určitých podmínek může totiž požádat o tzv. oddlužení.

Jakkoliv se v obou případech jedná o velmi nepříjemnou záležitost, vyčkáváním se nevyřeší. Čím déle budou dlužník i věřitel čekat, tím složitější (a nákladnější) bude následné řešení. Důležité proto je postavit se k celé věci čelem hned od počátku.