Električtí rivalové Edison a Tesla

0
1457

Čím byla pro celý vědecký svět zajímavá 90. léta 19. století? No přece velkou rivalitou mezi dvěma vynálezci, kteří se svými objevy nesmazatelně zapsali do dějin. Těmito velikány byli bezesporu Thomas Alva Edison a Nikola Tesla.

Americký vynálezce a podnikatel Edison je samozřejmě nejvíce spojován s vynálezem žárovky. Tu však pouze zdokonalil a nechal si ji patentovat. První vynálezy, které prodal, souvisely s jeho zaměstnáním. Pracoval jako telegrafista, a proto můžeme s Edisonem spojit například tiskací telegraf, duplexní telegraf a vícekanálový automatický telegraf. Vynálezů a patentů, které nesou Edisonovo jméno, je celá řada. Jenom namátkou: fonograf, elektroměr, dynamo, filmová kamera, akumulátor, elektromobil, gramofonová deska a další.

Také druhá postava našeho příběhu zanechala světu velké dědictví. Nikola Tesla je známý především díky svému vynálezu střídavého proudu. S touto událostí souvisí také objev asynchronního motoru, jelikož Tesla zjistil, že lze vytvořit točivé magnetické pole, pokud jsou dvě cívky, postavené do pravého úhlu, napájeny střídavým proudem s fázovým posunem 90 stupňů. První veřejná demonstrace radiokomunikačního systému v roce 1893 je samozřejmě také záležitostí Tesly. Jméno Tesla nese i transformátor nebo turbína.

Velký spor mezi oběma pány nastal na konci 19. století. Jednalo se o tzv. válku proudů. Tématem diskuze bylo užití stejnosměrného proudu (Edison) nebo střídavého proudu (Tesla) v rozvodné síti. Teslovy argumenty pro střídavý proud byly efektivnější přenos, snazší dosažení vysokých napětí a mimo jiné také že je vhodnější pro vytvoření točivého magnetického pole. Edison odmítal střídavý proud kvůli údajnému vyššímu nebezpečí provozu. Tesla nakonec prokázal bezpečnost střídavého proudu při elektrifikaci Světové Kolumbovy výstavy v Chicagu v roce 1893, kterou zajistila firma Westinghouse Elektric Corporation. Tím vzájemný spor vyhrál.

Teslovým velkým životním projektem byly také výzkumy s bezdrátovým přenosem elektrické energie

Jaká světla by dnes asi preferovali Edison a Tesla?

Položili jste si někdy otázku, jaká světla by v dnešní době pravděpodobně prosazovali dva velcí rivalové Edison a Tesla? Dá se předpokládat, že Edison, který vyznával úsporné žárovky, by v současnosti spíše preferoval halogenové žárovky a LED žárovky. Zdůvodňoval by to větší efektivitou osvětlení. Tesla by dnes asi miloval Philips Hue systém. Argumenty pro tuto volbu by byly možnost dálkového ovládání, propojování s dalšími zařízeními a široké možnosti nastavení světel.

Oba velikáni již bohužel nejsou mezi námi a nemůžeme vědět se stoprocentní jistotou, jak by o dnešním světě přemýšleli. Přesto jsme si dovolili pustit fantazii na špacír a na základě znalostí o jejich uvažování nad světlem jsme se pokusili přenést jejich názory do 21. století.