Dopravní inženýrské opatření – o co se jedná a jak si ho obstarat

0
1160

Při práci na pozemních komunikacích je třeba respektovat několik aktuálně platných předpisů. Jedná se především o povinnost dodat projekty DIO na příslušné úřady, které musí být následně ještě schváleny Policií České republiky. Dopravní inženýrské opatření tedy musí být za všech okolností spojeno s vypracováním projektu a jeho následným schválením. Jedině díky tomu je možné následně upravit provoz na komunikacích a začít se samotnými pracemi.

Důležitá je komunikace

I když to na první pohled vypadá, že se jenom dodá ke schválení potřebný projekt a následně se umístí dopravní značení, je celá situace o něco komplikovanější. Mnohdy je třeba aktivně komunikovat. A to s odborem dopravy, s policií a příslušnými inspektoráty, stejně jako se může do celé věci zapojit i Ministerstvo vnitra, nebo Ministerstvo dopravy, či dokonce místní dopravní podniky. S těmi všemi je třeba aktivně komunikovat, aby byly projekty DIO vypracovány správně.

Kdy je dopravní inženýrské opatření potřeba?

Může se zdát, že je povinností jenom při rozsáhlejších pracích a aktivitách, ale opak je v tomto případě pravdou. Zpracování projektů je nutné třeba i při pořádání sportovních, společenských nebo kulturních akcí, stejně jako v případě různých uzavírek, kdy je dokonce třeba zabezpečit a vytyčit objízdné trasy. Požadavek na projekty DIO je v podstatě spojený s jakoukoliv situací, která jakkoliv omezuje klasický provoz v místě.

Ideálně od odborníka

Je jasné, že osoba neznalá jenom těžko dokáže dodržet všechny požadavky a postupy. Proto dnes není problém zadat kompletní zpracování jako zakázku profesionálním firmám. A to i těm, které dnes nabízejí dopravní značení. Výsledkem bude jak zpracování projektů, ale i získání stanovisek a schválení, na což může navazovat už samotné umístění potřebného značení právě na dobu nezbytně nutnou, která bude spojena se samotnou realizací práce, akce, či čehokoliv jiného.